webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

Moje inne artykuły

Pierwszy rozdział artykułu w BLOGU

 

     W każdym rozdziale dobrze by było mieć kilkanaście zdań z linkami do źródeł, a także linkami do rysunków, wykresów lub zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść podpisu pod rysunkiem lub fotografią

 

Bibliografia

 

[1] Instrukcja ITB

[2] Instrukcja ITB

[3] Instrukcja ITB

Zamieszczono subiektywny komentarz dotyczący korzyści i problemów wynikających ze stosowania metody ram zastępczych we współczesnym projektowaniu konstrukcji betonowych. Zwrócono uwagę na walory edukacyjne tej metody, szczególnie na etapie kształcenia młodych konstruktorów. Zasugerowano sposób redukcji pracochłonności obliczeń.

 

 

Jaki jest współcześnie sens korzystania z metody ram zastępczych?

 

   Postawione pytanie nasuwa się zapewne wielu inżynierom budownictwa, którzy znają metodą ram zastępczych i wiedzą jak bardzo praco i czasochłonne jest jej stosowanie w praktyce projektowej. Oczywiście z punktu widzenia obecnych możliwości i popularności metody elementów skończonych (MES) korzystanie z tej metody przez inżynierów praktyków, jako podstawowej i jedynek metody obliczeń, wydaje się mało racjonalne. Metoda ram zastępczych ma też spore ograniczenia - można ją stosować jedynie dla regularnej siatki słupów, a także nie można uwzględnić w obliczeniach wpływu otworów. Co ciekawe, pomimo sporych ograniczeń aktualnie obowiązująca norma do projektowania konstrukcji betonowych EC-2 [1] wymienia w Załączniku I, p. I.1.2 i założenia tej metody.

    Metodę ram zastępczych na pewno można potraktować jako alternatywne narzędzie do sprawdzenia obliczeń ustroju płytowo-słupowego za pomocą metody elementów skończonych. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument przemawiający za poznaniem tej metody obliczeniowej - walor dydaktyczny. Jest to szczególnie istotne na etapie edukacji akademickiej przyszłego konstruktora. Analiza i zrozumienie wpływu sztywności newralgicznych węzłów konstrukcji na rozkład sił wewnętrznych, szczególnie w miejscach przejścia słupów przez płaskie płyty stropowe, wydaje się bardzo kształcące dla przyszłego inżyniera.

 

W jaki sposób zredukować pracochłonność obliczeń?

 

    Oprócz specyficznego budowania modelu ramy zastępczej współcześnie nie do przyjęcia byłoby obliczanie momentów przęsłowych i podporowych dla wydzielonej myślowo ramy na podstawie tzw. rozdzielników i przekaźników np. metodą Crossa. Szczegółowo algorytmy tego typu obliczeń przedstawił prof. Włodzimierz Starosolski w swoim wielotomowym podręczniku [2]. Naturalną rzeczą wydaje się w tym przypadku wykonanie tej części obliczeń współczesnymi aplikacjami do obliczeń statycznych.

 

 

Tutorial prezentujący sposób zamodelowania ramy zastępczej dla ustroju płytowo-słupowego

 

 

Bibliografia

 

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

[2] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 

------

autor: Mariusz Jaśniok

właściciel firmy CorrTEST

07 stycznia 2017

Czy warto stosować metodę RAM ZASTĘPCZYCH we współczesnym projektowaniu konstrukcji?