webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

Moje inne artykuły

Pierwszy rozdział artykułu w BLOGU

 

     W każdym rozdziale dobrze by było mieć kilkanaście zdań z linkami do źródeł, a także linkami do rysunków, wykresów lub zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść podpisu pod rysunkiem lub fotografią

 

Bibliografia

 

[1] Instrukcja ITB

[2] Instrukcja ITB

[3] Instrukcja ITB

Przedstawiono metodykę definiowania schematów oddziaływań wiatru i śniegu na ramę zastępczą modelującą fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Zwrócono uwagę na wybrane problemy i potencjalne błędy, które mogą się pojawić na tym etapie projektowania konstrukcji metodą ram zastępczych.

 

 

 

Na co zwrócić uwagę przy definiowaniu schematów oddziaływań wiatru i śniegu na model ramy zastępczej?

 

      Przy zestawianiu obciążeń na dwuwymiarowy model ramy zastępczej należy w szczególności zwrócić uwagę na miejsca przekazywania oddziaływań z wiatru. Klasyczna żelbetowa konstrukcja płytowo-słupowa nie ma żadnych ścian nośnych. Ścianami zewnętrznymi są ściany osłonowe i to na nie bezpośrednio oddziałuje wiatr. Dlatego też znając powierzchnię ścian osłonowych między kondygnacjami konieczne jest przekazanie oddziaływań bezpośrednio na konstrukcję nośną, czyli na zewnętrzne obwodowe krawędzie płyt stropowych. Gdyby model konstrukcji był przestrzenny, to byłyby to obciążenie liniowe, obwodowe, wyrażone w [kN/m]. Ponieważ model ramy zastępczej jest dwuwymiarowy, to wsporniki ramy zastępczej należy obciążyć siłami skupionymi od wiatru, wyznaczonymi po przemnożeniu obciążeń liniowych [kN/m] przez rozstaw osiowy między słupami w kierunku prostopadłym do kierunku działania wiatru.

 

 

Przykład definiowania schematów oddziaływań wiatru i śniegu na model ramy zastępczej

 

      Poniżej w formie filmu przedstawiono metodykę definiowania schematów oddziaływań wiatru i śniegu na model ramy zastępczej, której budowanie szczegółowo przedstawiono w formie video tutoriala w innym artykule na BLOGU. Do zdefiniowania oddziaływań wiatru i śniegu według Eurkodów [1, 2] posłużono się automatycznym generatorem obciążeń klimatycznych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2016. W tutorialu pokazano w jaki sposób zdefiniować tzw. obwiednię wiatrową prętów modelu ramy, aby generator obciążenia wiatrem i śniegiem poprawnie wyznaczył i przyłożył te oddziaływania.

 

 

Tutorial prezentujący metodykę definiowania schematów oddziaływania wiatru i śniegu na ramę zastępczą 

 

 

Bibliografia

 

[1] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.

[2] PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.

 

------

autor: Mariusz Jaśniok

właściciel firmy CorrTEST

11 lutego 2017

Jak zdefiniować schematy oddziaływań WIATRU i ŚNIEGU na model ramy zastępczej?