webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

Moje inne artykuły

Pierwszy rozdział artykułu w BLOGU

 

     W każdym rozdziale dobrze by było mieć kilkanaście zdań z linkami do źródeł, a także linkami do rysunków, wykresów lub zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść podpisu pod rysunkiem lub fotografią

 

Bibliografia

 

[1] Instrukcja ITB

[2] Instrukcja ITB

[3] Instrukcja ITB

Wzniesiona w latach 70-tych XX wieku estakada w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem budziła niepokój zarządcy obiektu, który zlecił wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny jej stanu technicznego. Z opracowanej opinii wynikała konieczność wykonania bardzo poważnego i kosztowego remontu polegającego na wyburzeniu i odtworzeniu zewnętrznie skorodowanych podpór mostowych. Przed ostatecznym podjęciem decyzji zarządca zlecił w 2009 r. Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej specjalistyczne badania korozyjne jednej, wskazanej podpory estakady, aby ostatecznie zweryfikować planowany kierunek prac naprawczych. Wyniki zaawansowanych badań korozyjnych, które realizowałem w trzyosobowym zespole autorskim, pozytywnie zaskoczyły zleceniodawcę i pozwoliły znacząco zredukować planowane koszty naprawy.

 

 

Zarys problemu, cel i zakres badań

 

     Przedmiotem zaawansowanych badań korozyjnych była wskazana przez zleceniodawcę jedna z podpór estakady. Estakada składała się z 22 przęseł wykonanych z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu 'Płońsk' o długościach 18 m i 16 m, pracujących w układzie swobodnie podpartym (rys. 1). Wszystkie podpory wykonano jako żelbetowe, monolityczne, jednosłupowe z oczepem. Niepokój zarządcy obiektu budziły uszkodzenia betonu górnych części podpór ze skorodowanym zbrojeniem i rozwijającą się roślinnością (rys. 2). 

     W celu oceny stanu zagrożenia korozyjnego wskazanej podpory do badań zostały pobrane walcowe rdzenie betonowe zawierające fragmenty drugorzędnego zbrojenia. W warunkach laboratoryjnych na betonowych próbkach wykonano badania polaryzacyjne szybkości korozji zbrojenia (metodami EIS i LPR), badania właściwości ochronnych betonu (pH, chlorki), a także badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

 

Rys. 1. Widok konstrukcji podpory i belek przęsła estakady od dołu

 

Rys. 2. Korozja odsłoniętego zbrojenia i rozwój roślinności w uszkodzeniach betonu oczepu

 

Podsumowanie i wnioski

 

     Wyniki kompleksowych badań korozyjnych wykazały, że obserwowane 'gołym okiem' silne uszkodzenia korozyjne żelbetu podpór estakady mają wyłącznie charakter powierzchniowy. W głębszych warstwach beton oraz stal zbrojeniowa podpory jest w doskonałym stanie. W zaleceniach ekspertyzy wskazano na konieczność naprawy jedynie zewnętrznej kilku centymetrowej warstwy betonu i reprofilację oczepów systemami na bazie PCC. Wyniki opisanych badań zostały opublikowane w dwóch artykułach [58] i [101].

 

------

autor: Mariusz Jaśniok

właściciel firmy CorrTEST

30 września 2009

Badania stanu technicznego wskazanej podpory ESTAKADY w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem