webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

Moje inne artykuły

Pierwszy rozdział artykułu w BLOGU

 

     W każdym rozdziale dobrze by było mieć kilkanaście zdań z linkami do źródeł, a także linkami do rysunków, wykresów lub zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść podpisu pod rysunkiem lub fotografią

 

Bibliografia

 

[1] Instrukcja ITB

[2] Instrukcja ITB

[3] Instrukcja ITB

W związku z planowaną modernizacją i rozbudową dawnego budynku dworca kolejowego w Katowicach wykonano kompleksowe badania stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych, w tym oryginalnych słupów kielichowych, tzw. "grzybków". Badania zakresem obejmowały ocenę właściwości mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej oraz zaawansowane badania korozyjne. W ramach kilkunastoosobowego zespołu autorskiego realizowałem badania korozyjne, których wyniki zaskoczyły zleceniodawcę.

 

 

Zarys problemu, cel i zakres badań

 

     W związku z planowaną modernizacją dawnego dworca kolejowego w Katowicach pojawiła się koncepcja projektowa uwzględniająca zachowanie w nowym obiekcie unikatowych w skali Europy słupów kielichowych tzw. 'grzybków' (rys. 1). Zgodnie z przepisami prawa wykorzystanie w projektowanym obiekcie istniejących elementów starej konstrukcji wymaga oceny stopnia ich naturalnego zużycia. Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej podjęła się tego zadania, które zostało podzielone na dwie grupy. Jedną grupę stanowiły badania wytrzymałościowe polegające na nieniszczącej lokalizacji prętów zbrojeniowych w konstrukcji, a także na ocenie jednorodności betonu metodą sklerometryczną. Drugą grupę stanowiły badania korozyjne betonu i stali, w ramach których wykonano pomiary potencjału stacjonarnego zbrojenia (rys. 2) oraz badania rezystywności otuliny betonowej. Z konstrukcji wycięto również walcowe rdzenie betonowe (rys. 1), które posłużyły zarówno do badań wytrzymałości betonu na ściskanie, jak i do badań polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia w betonie.

 

Rys. 1. Widok konstrukcji dawnego dworca PKP w Katowicach ze słupami kielichowymi

 

Rys. 2. Badania potencjału korozyjnego zbrojenia w powłoce przekrycia dachowego

 

Podsumowanie i wnioski

 

     Wyniki badań korozyjnych zaskoczyły zleceniodawcę, który spodziewał się silnej degradacji korozyjnej żelbetu po ponad 40. latach użytkowania obiektu. We wnioskach ekspertyzy stwierdzono, że jedynie w przypadku silnego zawilgocenia konstrukcji zbrojenie w betonie może być zagrożone korozją. Zalecono więc zastosowanie środków ograniczających zamakanie konstrukcji. Ponieważ otrzymane wyniki skomplikowały plany modernizacyjne zleceniodawcy i rozpoczęła się medialna dyskusja na ten temat, autorzy ekspertyzy zdecydowali się w kilku artykułach [57], [59], [79] i [101] omówić wyniki swoich badań.

 

------

autor: Mariusz Jaśniok

właściciel firmy CorrTEST

15 sierpnia 2009

Badania wytrzymałościowe i korozyjne stanu głównych elementów budynku DWORCA PKP w Katowicach