webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

konstrukcja żelbetowa, szkieletowa, ścianowa, katastrofa budowlana

 

konstrukcja żelbetowa, szkieletowa, ścianowa, katastrofa budowlana

 

 

 

 

 

Jedno z biur projektowych zleciło sprawdzenie projektu konstrukcji nośnej żelbetowej klatki schodowej o wysokości 45 m i podstawie 12 x 8 m. Klatka schodowa przylegała do budynku produkcyjnego na terenie jednego z zakładów przemysłowych. W trakcie realizacji prac projektowych powstała dość kuriozalna sytuacja pomiędzy głównym projektantem i inżynierem realizującym projekt wykonawczy. Główny projektant na etapie projektu budowlanego skonstruował w sposób nieprawidłowy zewnętrzny ustrój nośny klatki jako szkieletowy, oddylatowując go na całej wysokości od ścianowego trzonu windy. Jedyne połączenie między ustrojem szkieletowym i ścianowym skonstruował na poziomie dachu w sposób bardzo nietypowy (ryzykowny). Inżynier opracowujący rysunki szalunkowe zbrojenia, ze względu na bardzo duże wartości sił wewnętrznych, nie potrafił 'zmieścić' prętów zbrojeniowych w narzuconych wymiarach przekrojów poprzecznych słupów i belek. Zmiana wymiarów tych przekrojów była w zasadzie niemożliwa ze względu na ograniczenia funkcjonalne projektu architektonicznego. Obawiając się reakcji głównego projektanta inżynier mający ogromny problem z projektem wykonawczym poprosił o zewnętrzne (tj. poza biurem) sprawdzenie narzuconych w projekcie budowlano-architektonicznym rozwiązań projektowych. Przeprowadzona  analiza obliczeniowa potwierdziła słuszne obawy inżyniera o bezpieczeństwo zaprojektowanej bardzo smukłej klatki schodowej, a tym samym błędne założenia konstrukcyjne głównego projektanta obiektu. W obliczeniach wykazano, że obiekt w sposób istotny nie spełnia normowych warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności. Jako działania naprawcze zaproponowałem zamianę zewnętrznych elementów prętowych (słupów i rygli) klatki na elementy ścianowe. Ostatecznie konstrukcja nośna klatki schodowej została w całości wykonana jako ścianowa w technologii ślizgowej.

Niezależne sprawdzenie projektu konstrukcji 45-metrowej klatki schodowej zapobiegło katastrofie budowlanej

25 listopada 2015

Jaśniok Mariusz