webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en
Mariusz Jaśniok przyjmuje gratulacje i dyplom potwierdzający otrzymanie prestiżowej nagrody im. prof. Danileckiego przyznawanej przez Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB

NAGRODY i wyróżnienia

 

 • 2003 - wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską pt. „Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż., prof. P.Śl. Adama Zybury, Warszawa, Zamek Królewski.

 • 2003 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (za rozprawę doktorską)

 • ​2007 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (za organizację IV Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Wiśle, 20-21 listopada 2003 r.)

 • ​2008 - nagroda II stopnia w konkursie imienia prof. Stanisława Brzozowskiego za promotorstwo inżynierskiej pracy dyplomowej Beniamina Pręgowskiego pt. Projekt budynku jednorodzinnego w technologii kopuł monolitycznych. 

 • 2010 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (za książkę – Adam Zybura (red): Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd. 1, PWN, Warszawa 2009, s. 222)

 • 2011 - nagroda za treść i formę przygotowania materiałów autorskich (artykuł: O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych, zeszyt nr 10/2010) przyznana przez Kolegium Redakcyjne miesięcznika Inżynieria i Budownictwo, W-wa, maj 2011 r.

 • 2011 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne  (za książkę – Adam Zybura (red): Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, nowe wydanie, PWN, Warszawa 2010, s. 225)

 • 2012 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (za książkę – Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, Warszawa 2011, s. 274)

 • 2015 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe (za rozprawę habilitacyjną)

 • 2016 - nagroda im. Prof. Władysława Danileckiego Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB 'za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją, szczególnie za prace dotyczące diagnostyki i ochrony przed korozją żelbetu', Warszawa - Szczyrk.

 • 2017 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe (za Patent PL 224072 B1, Politechnika Śląska; Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych)

 • 2018 - stypendium Rektora Politechniki Śląskiej w ramach konkursu projakościowego w związku z rozpoczęciem działalności w formie spółki 'spin-off'

 • 2018 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia organizacyjne (za certyfikat KAUT dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

 • 2019 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe (za spółkę 'spin-off' Politechniki Śląskiej)

 • 2020 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia organizacyjne

 • 2021 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe (za 3 patenty w 2020)

 • 2022 - rektorski grant projakościowy II stopnia  za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

Mariusz Jaśniok z mównicy prezentuje na slajdach referat w trakcie jednej z sesji konferencji KONTRA 2016 w Szczyrku

Działalność DYDAKTYCZNA

 

Dydaktyka akademicka

 

 • prowadzi zajęcia ze studentami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo i kierunku Architektura

 • był promotorem łącznie 80 prac dyplomowych (rozpraw magisterskich, prac inżynierskich i projektów inżynierskich) w języku polskim i angielskim; za promotorstwo jednej z prac inżynierskich otrzymał nagrodę

 • jako wykładowca przeprowadził 11 szkoleń dla inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych

 • jako prelegent wygłosił 5 wykładów zamawianych

 • jest współautorem 3. podręczników wydanych przez PWN i przeznaczonych dla studentów i inżynierów budownictwa; za każdy z podręczników otrzymał Zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I

 • realizuje wykłady, ćwiczenia, projekty i zajęcia laboratoryjne w języku polskim i angielskim

 • prowadzi 11 przedmiotów w języku polskim i 5 przedmiotów w języku angielskim

 

Przeprowadzone szkolenia dla inżynierów

 

 • 2000 - jednodniowe seminarium szkoleniowe dla specjalistów z branży budowlanej zorganizowane na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych, pt.: Prezentacja metod i pokaz sprzętu do diagnostyki konstrukcji żelbetowych

 • 2002 - kurs szkoleniowy na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dla pracowników z działu budowlanego firmy ERA GSM; wykład pt.: Trwałość budowli

 • ​2002 - wykład szkoleniowy w ramach spotkań technicznych organizowanych przez PZITB O/Gliwice nt.: Elektrochemiczne metody naprawy konstrukcji betonowych

 • ​2004 - jednodniowe seminarium szkoleniowe organizowane na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych i Mostów i PZITB O/Gliwice pt.: Diagnostyka stanu korozyjnego w obiektach żelbetowych

 • 2006 - jednodniowa konferencja szkoleniowa organizowana przez PZITB O/Gliwice nt.: Diagnostyka i metody napraw zagrożonych korozyjnie konstrukcji żelbetowych

 • 2007 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Badania zagrożenia korozyjnego zbrojenia konstrukcji betonowych i metody napraw

 • 2010 - wykład szkoleniowy zamawiany przez Polimex Mostostal na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTARDA-POLSKA w Kielcach, nt. Zabezpieczenie zbrojenia powłokami cynkowymi jako sposób poprawy trwałości konstrukcji żelbetowych

 • 2013 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2014 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Metody napraw i ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i betonowych

 • 2015 - wykład szkoleniowy organizowany przez Oddział Śląski SITPMB FSNT NOT nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2015 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Katowice nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych oraz ocena wyników. Współczesne metody naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych

 • 2015 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Opole nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2020 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Katowice nt.: Diagnostyka zagrożenia korozyjnego zbrojenia i właściwości ochronnych betonu w konstrukcjach żelbetowych - nowatorskie badania, analiza wyników. Współczesne metody naprawy konstrukcji żelbetowych

 

Wygłoszone wykłady zamawiane

 

 • 2006 - Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, XXI Ogólnopolska Konferencja 'Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji'  Szczyrk 8-11 marzec 2006 r.

 • 2006 - Jaśniok T., Jaśniok M.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, XXI Ogólnopolska Konferencja ‘Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji’, Szczyrk 8-11 marzec 2006 r.

 • ​2010 - Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena trwałości i monitoring obiektów żelbetowych, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych, 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 wrzesień 2010 r.

 • ​2012 - Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych pod względem trwałości, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012 r.

 • 2015 - Jaśniok M.: Badania degradacji korozyjnej i sposoby ochrony przed korozją żelbetu, Seminarium Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Łódzki oraz Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, 21 kwiecień 2015 r.

 • 2017 - Jaśniok M.: Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, 22 czerwca 2017 r.

 • 2017 - Jaśniok M.: Ochrona powłokowa zbrojenia w konstrukcjach betonowych, zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 30 czerwca 2017 r. 

Mariusz Jaśniok i Tomasz Jaśniok słuchają prezentacji w trakcie obrad konferencji KONTRA 2016 w Szczyrku

Działalność ORGANIZACYJNA

 

 • 2002-2008 - członek Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przez dwie kadencje

 • 2003 - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Wiśle

 • 2005 - członek Komitetu Organizacyjnego 5th International Conference AMCM'2005 w Ustroniu

 • 2005-2008 - członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2006-2012 - zawodnik reprezentacji Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w rozgrywkach Uczelnianej Ligii Profesorów w piłce nożnej halowej

 • 2008 - elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Śląskiej

 • 2009 - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Śląskiej

 • 2009-2013 - członek Zarządu Śląskiej Komisji Nauki PZITB

 • 2009-2017 - sekretarz Śląskiej Komisji Nauki PZITB

 • 2009-2014 - sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA 2010, 2012, 2014 w Szczyrku

 • 2009-2016 - sekretarz Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB - dwie kadencje

 • 2014-2015 - delegat OŚl SITPMB FSNT NOT do Rady Miejskiej w Gliwicach

 • 2014-2019 - stały członek Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2015 - wiceprezes ds. szkoleń Oddziału Śląskiego SITPMB

 • 2015 - członek Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

 • 2015-2018 - członek Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach

 • 2016 - wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA 2016 w Szczyrku

 • 2016 - wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2020 - członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2019 - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2020 - wiceprzewodniczący Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB

 • 2016-2018 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Śląskiej

 • 2016-2020 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w Politechnice Śląskiej

 • 2018-2019 - członek Komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień budowlanych w ŚlOIIB

 • 2019 - członek Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej

 • 2019-2020 - członek komisji opiniującej Project Based Learning (PBL) w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2020 - członek komisji opiniującej programy kształcenia w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2022 - wiceprzewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach

 • 2019-2020 - członek Rady Dziekańskiej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2019-2020 - członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2020 - członek komisji ds. doktoryzowania w dyscyplinie ILiT

 • 2019-2020 - członek komisji ds. bieżącego monitorowania dorobku naukowego w dyscyplinie ILiT

 • 2019-2020 - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa

 • 2019-2020 - pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
 • 2020 - członek Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej
 • 2020-2024 - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa
 • 2020-2024 - członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice Śląskiej
 • 2020-2024 - członek Rady Dziekańskiej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
 • 2020-2024 - członek Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej
 • 2020-2024 - pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
 • 2021-2024 - koordynator kierunku studiów 'budownictwo' w Politechnice Śląskiej 
Mariusz Jaśniok zabiera głos podczas dyskusji jednego z referatów prezentowanych na konferencji naukowo-technicznej KONTRA 2016 w Szczyrku

Działalność NAUKOWA

 

Autor i współautor 114 publikacji naukowo-technicznych, 106 recenzji, 4 patentów i 4 zgłoszeń patentowych, kierownik, wykonawca i współwykonawca 12 projektów badawczych oraz promotor 2 przewodów doktorskich

 

Recenzje (106)

 

 • Rozprawy doktorskie (1)

 • Monografie (1)

 • Construction & Building Materials (1)

 • MDPI: Materials (19), Applied Sciences (9), Molecules (1), Energies (1)

 • MDPI: Heritage (2), Metals (2), CivilEng (2), Buildings (2), Sustainability (2)

 • AIMS Materials Science (1)

 • International Journal of Concrete Structures and Materials (1)

 • International Journal of Metallurgy and Metal Physics (1)

 • Periodica Polytechnica Civil Engineering (3) 

 • Computers and Concrete (1)

 • Journal of Oceanology and Limnology (3)

 • Journal of Civil Engineering, Environement and Architecture (1)

 • Journal of Civil Engineering and Management (1)

 • Journal of Materials in Civil Engineering (1)

 • Ochrona przed Korozją (8)

 • Konferencja KONTRA (2)

 • Roczniki Inżynierii Budowlanej (2)

 • Księga Jubileuszowa prof. Adama Zybury (5)

 • Scientific-Technical Conference MATBUD (11)

 • Scientific Conference on Environmental Challenges in Civl Engineering ECCE (1)

 • Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa (7)

 • Narodowe Centrum Nauki (1)

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (12)

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 'Granty na granty' (1)

 

Udział w komisjach i komitetach naukowych (16)

 

 

Projekty badawcze (12)

 

 • 1997 - KBN 7 T07E 015 12: Próba elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej; kierownik projektu: M. Jaśniok

 • 2000-2003 - KBN 7 T07E 016 18: Badanie skuteczności inhibitorowej ochrony przed korozją zbrojenia elementów żelbetowych, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, kierownik projektu: M. Klakoczar-Ciepacz, główni wykonawcy: P. Falewicz, M. Jaśniok, J. Kubicki, S. Kuczkowska, A. Zybura; wykonawcy: T. Jaśniok, A. Śliwka

 • ​2001-2002 - KBN 8 T07E 020 20: Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, grant promotorski, kierownik projektu: A. Zybura; wykonawca: M. Jaśniok

 • ​2005-2007 - KBN 4 T07E 082 28: Badania szybkości korozji zbrojenia w elementach żelbetowych metodami zmienno i stałoprądowymi, Katedra Konstrukcji Budowlanych i Mostów Politechniki Śląskiej; kierownik projektu: A. Zybura; wykonawcy: M. Jaśniok, T. Jaśniok

 • 2009-2012 - N N506 2525 37: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych; kierownik projektu A. Zybura, wykonawca M. Jaśniok

 • 2010-2013 - POIG.01.01.02-10-106/09-00: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów, budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju; pakiet tematyczny PT1, zadanie Z1.9: Opracowanie zasad i metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych; Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych; Gliwice, kierownik zadania: A. Zybura; wykonawcy: K. Gromysz, M. Jaśniok

 • 2010-2013 - POIG.01.01.02-10-106/09-00: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów, budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju; pakiet tematyczny PT3, zadanie Z3.3: Opracowanie mechaniczno-chemicznego modelu degradacji żelbetu w warunkach agresywnych z uwzględnieniem procesów korozyjnych zbrojenia i otuliny betonowej; Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych, Gliwice; kierownik zadania: A. Zybura; wykonawcy: M. Jaśniok, T. Jaśniok, T. Krykowski, Z. Szweda, B. Słupik-Słomka

 • 2013-2014 - RGH 18/RB-2/2013 - Rektorski Grant Habilitacyjny: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Politechnika Śląska, wykonawca: M. Jaśniok

 • 2017-2018 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności +'  projekt przedwdrożeniowy pt.: Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach betonowych, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: M. Jaśniok, wykonawca: T. Jaśniok

 • 2017-2018 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności +'  projekt przedwdrożeniowy pt.: Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: Z. Szweda, wykonawcy: J. Gołaszewski, T. Ponikiewski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, M. Jaśniok, T. Jaśniok, R. Jasiński, J. Mazurkiewicz

 • 2019-2020 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności 2.0' - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.4); projekt przedwdrożeniowy pt.: Sonda pomiarowa do diagnostyki powłok antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach budowlanych, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: T. Jaśniok, wykonawca: M. Jaśniok, A. Skórkowski, J. Rendzia

 • 2019-2021 - 03/020/RGP_19/0072 - Rektorski Grant Profesorski, Politechnika Śląska, wykonawca: M. Jaśniok

 

Promotor przewodów doktorskich (2)

 

 • Jacek Kołodziej: Badania skuteczności ochrony przed korozją stali zbrojeniowej z ogniową powłoką cynkową w betonie, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, otwarcie przewodu 2014 r., obroniony 01.07.2021 r.

 • Michael Pamuła: Badania i modelowanie zasięgu prądów polaryzacyjnych w pomiarach impedancyjnych zbrojenia w betonie , Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, otwarcie przewodu 2014 r.

Zgłoszenia patentowe (4)

 

 • 2017.12.11 - Zgłoszenie Patentowe P.423810, Politechnika Śląska; Jaśniok M.: Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

 • 2020.06.10 - Zgłoszenie Patentowe P.434283, Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób aplikacji sondy pomiarowej do badań powłok ochronnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

 • 2020.06.10 - Zgłoszenie Patentowe P.434284, Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania nieprzewodzących powłok antykorozyjnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

 • 2021.05.12 - Zgłoszenie Patentowe P.437855, Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób wytwarzania i aplikacji przewodzącej powłoki w badaniach polaryzacyjnych szybkości korozji stalowego zbrojenia, zwłaszcza w betonowych rdzeniach wyciętych z konstrukcji żelbetowej

 

Patenty (4)

 

 • 2012.07.20 - Patent Pat.224072 w 2016 r. (zgłoszenie patentowe P.400059), Politechnika Śląska; Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

 • 2015.09.09 - Patent Pat.236339 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.413881), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób ograniczenia i identyfikacji powierzchni polaryzacji pręta zbrojeniowego w pomiarach polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

 • 2016.06.06 - Patent Pat.235314 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.417442), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

 • 2016.06.20 - Patent Pat.235315 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.417640), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Mariusz Jaśniok pracuje na trzech 34'' monitorach LG

Działalność EKSPERCKA

 

Autor lub współautor ponad 200 ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów i projektów budowlanych

 

Analizy obliczeniowe konstrukcji

 

 • analiza bezpieczeństwa kablobetonowych dźwigarów dachu centrum handlowego M1 w Częstochowie (2006)

 • analiza statyczno-wytrzymałościowa stalowej konstrukcji hali lodowiska w Jastrzębiu Zdroju (2006)

 • analiza nośności betonowych elementów konstrukcji Domu Kultury KWK „Wujek” w Katowicach (2007)

 • ocena sprawności i nośności konstrukcji 96-metrowego trzonolinowca w Katowicach (2009)

 • diagnostyka konstrukcji i analiza obliczeniowa bezpieczeństwa 40-metrowej, 100-letniej wieży ciśnień w Chorzowie (2019)

 • analiza obliczeniowa przyczyn spękań i zarysowań niecki basenu w Wiśle (2020)

 

Koncepcje i projekty wzmocnień

 

 

Badania techniczne i diagnostyka korozyjna konstrukcji

 

Mariusz JaśniokBIOGRAFIA zawodowa

 

 • 1995 - ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, otrzymał tytuł zawodowy Magistra Inżyniera budownictwa w specjalności 'konstrukcje budowlane i inżynierskie'

 • 1995 - mianowany na stanowisko asystenta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej

 • 2002 - otrzymał stopień naukowy Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie budownictwo, przy jednogłośnym wyróżnieniu przez Radę Wydziału Budownictwa

 • 2002 - mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej

 • 2005 - uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • 2014 - otrzymał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych w dyscyplinie budownictwo, nadany jednogłośnie przez Radę Wydziału Budownictwa

 • 2015 - założył działalność gospodarczą pod nazwą 'CorrTEST'

 • 2016 - wybrany na funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki na Wydziale Budownictwa 

 • 2016 - zatrudniony na stanowisku Profesora Politechniki Śląskiej

 • 2017 - otrzymał tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 • 2019 - ustanowiony Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich

 • 2020 - prezes spółki spin-off Politechniki Śląskiej 'CorrTEST sp. z o.o.'

 • 2020 - powołany na funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Budownictwa

 

Więcej informacji o działalności:

inżynierskiej i eksperckiejnaukowej, organizacyjnej, dydaktycznej, o nagrodach

prof. Mariusz Jaśniok