1. pl
 2. en

Lista publikacji (109)

 

 1. Pająk Z., Jaśniok M.Problemy eksploatacyjne drewnianych konstrukcji dachowych, Sympozjum Naukowe „Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Szczecin-Międzyzdroje, 5-6 wrzesień 1996, s. 241-248.

 2. Gromysz K., Jaśniok M., Kubica J., Starosolski W.: Tarcza ścienna jako element nośny odciążający niedozbrojone ramy, XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje, 19-22 maj 1997, t. 1, s. 289-295.

 3. Jaśniok M., Zybura A.: Zastosowanie elektrochemicznej realkalizacji betonu do naprawy konstrukcji mostowych dotkniętych korozją, VII Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań, 3-4 czerwiec 1997, s. 61-68.

 4. Jaśniok M., Zybura A.: Badania procesu elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, XI Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA‘98, Warszawa-Zakopane, 14-17 maj 1998, s. 143-150.

 5. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie elementów betonowych zabudowy staromiejskiej metodą elektrochemicznej realkalizacji, IV Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków, 21-23 maj 1998, t.2, s. 295-302.

 6. Pająk Z., Jaśniok M: Skutki samowolnych wyburzeń ścian nośnych w budynkach wielkopłytowych systemu „Domino”, V Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce-Ameliówka, 27-29 kwiecień 1999, s. 177-184.

 7. Jaśniok M., Kubica J., Starosolski W.: O pewnym zagrożeniu nośności więźby dachowej, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje, 19-22 maj 1999, t.1, s. 221-228.

 8. Gromysz K., Jaśniok M., Starosolski W.: Awaria strefy podparcia belek podciętych, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin – Międzyzdroje, 19-22 maj 1999, t.2, s. 687-694.

 9. Jaśniok M., Zybura A.: O zabezpieczaniu zagrożonych korozją konstrukcji żelbetowych metodą elektrochemicznej realkalizacji, Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8, 1999, s. 434-437.

 10. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Polaryzacyjna metoda diagnostyki stanu korozyjnego zbrojenia konstrukcji żelbetowych, XI Konferencja „OKTRA`99”, Polanica-Wrocław, 6-9 wrzesień 1999, s. 33-40.

 11. Jaśniok M., Zybura A.: Charakterystyka przemian zachodzących podczas elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, XI Konferencja „OKTRA`99”, Polanica-Wrocław, 6-9 wrzesień 1999, s. 41-48.

 12. Jaśniok M., Zybura A.: The Examination of Carbonated Concrete Electrochemical Realkalisation Efficacy, XI International Scientific Conference, Section no.8, Building Materials Engineering, Technical University in Brno, 18-20 October 1999, p. 35-38.

 13. Jaśniok M., Zybura A.: Badania skuteczności elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 2000, s. 30-34.

 14. Jaśniok M., Zybura A.: Przemiany zachodzące podczas elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, Cement Wapno Beton, nr 3, 2000, s. 97-104.

 15. Jaśniok M., Zybura A.: O mechanizmach i trwałości zabiegu realkalizacji skarbonizowanego betonu XII Konferencja Naukowo Techniczna KONTRA ’2000, Warszawa-Zakopane, 17-20 maj 2000, s. 131-138.

 16. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Określenie szybkości korozji zbrojenia w elementach żelbetowych na podstawie badań polaryzacyjnych, III Konferencja Naukowo Techniczna MATBUD ’2000, Kraków-Mogilany, 28-30 czerwiec 2000, s. 156-163.

 17. Jaśniok M., Zybura A.: Analityczno-doświadczalny model realkalizacji skarbonizowanego betonu, XLVI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „KRYNICA`2000”, Wrocław-Krynica, 17-22 wrzesień 2000, s. 185-192.

 18. Jaśniok M., Zybura A.: Thermomechanical model of carbonated concrete realkalisation, III slovensko-polsko-ceske sympozium o mechanike s temou “Nelinearna Mechanika”, Bratislava, 3 Oktobra 2000, p. 185-188.

 19. Jaśniok M.: Zasady przeprowadzania badań doświadczalnych skorelowanych z termomechanicznym modelem realkalizacji, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Budownictwo z.89, Gliwice, 6 grudnia 2000, s. 85-92.

 20. Jaśniok M.: Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu, Politechnika Śląska, Gliwice 2001; promotor: dr hab. inż. Adam Zybura. Rozprawa doktorska,

 21. Jaśniok M., Zybura A.: Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonuRoczniki Inżynierii Budowlanej, KIB O/PAN w Katowicach, z.2/2002, s. 33-44.

 22. Jaśniok M., Zybura A.: Badanie składu cieczy porowej betonu poddanego elektrochemicznej realkalizacji, XIII Konferencja Naukowo Techniczna KONTRA`2002, Warszawa-Zakopane, 22-25 maj 2002, s. 97-104.

 23. Jaśniok M., Zybura A.: Badanie skuteczności zbiegu elektrochemicznej realkalizacji betonuXLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB KRYNICA`2002, Opole-Krynica, 15-20 wrzesień 2002, t. 3, s. 27-34.

 24. Jaśniok M., Zybura A.: Zmiany właściwości betonu tulenia pod wpływem procesu realkalizacjiXLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „KRYNICA`2003”, Warszawa-Krynica, 14-19 września 2003, t. 3, s. 163-170.

 25. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Badania korozji zbrojenia w betonie metodami stało i zmiennoprądowymi, Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia Prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s. 183-190.

 26. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Wpływ rezystywności otuliny na wyniki pomiarów impedancyjnych i polaryzacji liniowej w elementach żelbetowych, Ochrona przed Korozją, Nr 5s/A/2004, s. 127-132.

 27. Jaśniok M., Zybura A.: Wpływ elektrochemicznej realkalizacji na poprawę właściwości ochronnych skarbonatyzowanego betonu, Ochrona przed Korozją, Nr 7/2004, s.169-173.

 28. Jaśniok M., Zybura A.: Analiza migracji jonów w otulinie zbrojenia podczas realkalizacji, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.3/2004, s. 13-20.

 29. Jaśniok M., Zybura A.: Teoretyczny opis i badania eksperymentalne procesu realkalizacji skarbonatyzowanego betonu, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.3/2004, s.27-34.

 30. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia uwzględnieniem wilgotności betonu, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.4/2004, s. 125-132.

 31. Jaśniok M., Zybura A.: Badanie stopnia ograniczenia korozji zbrojenia w wyniku realkalizacji betonu, Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 2005, s. 31-35.

 32. Jaśniok M., Zybura A.: Realkalization of carbonatized concrete – analytical and empirical depiction, Proceedings of 5th International Conference AMCM 2005, Gliwice-Ustroń, June 12-14, 2005, p. 61-62.

 33. Jaśniok M.: Polarization range tests of the reinforcement under uniform corrosion conditions using Impedance Spectroscopy Method, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.5/2005, s. 53-56.

 34. Jaśniok T., Jaśniok M.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 8-11 marzec 2006 r., t. 2, s. 1-45.

 35. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 8-11 marzec 2006 r., t. 2, s. 47-93.

 36. Jaśniok M.: Badania zasięgu polaryzacji zmienno prądowej EIS na stali zbrojeniowej w warunkach korozji lokalnej i równomiernej, Ochrona przed Korozją, Nr 5s/A/2006, s. 73-78.

 37. Jaśniok M.: Wpływ spasywowanej powierzchni zbrojenia na rozkład prądów polaryzacji podczas pomiarów impedancyjnych, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.6/2006, s. 33-36.

 38. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. O przeciwkorozyjnym działaniu otuliny betonowej na zbrojenie (cz. I), Przegląd Budowlany, nr 1, 2007, s. 20-25.

 39. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych powłokami ochronnymi oraz inhibitorami (cz. II)Przegląd Budowlany, nr 2, 2007, s. 26-32.

 40. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Katodowa i protektorowa ochrona zbrojenia (cz. III), Przegląd Budowlany, nr 5, 2007, s. 38-45.

 41. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Elektrochemiczne odtworzenie ochronnych właściwości otuliny betonowej (cz. IV)Przegląd Budowlany, nr 7-8, 2007, s. 44-51.

 42. Jaśniok M., Jaśniok T.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Charakterystyka procesu korozji zbrojenia w betonie (cz. I), Przegląd Budowlany, nr 2, 2007, s. 20-25.

 43. Jaśniok M., Jaśniok T.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Badania materiałowe (cz. II), Przegląd Budowlany, nr 3, 2007, s. 26-33.

 44. Jaśniok M., Jaśniok T.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Podstawowe badania elektrochemiczne (cz. III), Przegląd Budowlany, nr 6, 2007, s. 30-36.

 45. Jaśniok M., Jaśniok T.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Zaawansowane badania elektrochemiczne (cz. IV), Przegląd Budowlany, nr 7-8, 2007, s. 36-43.

 46. Jaśniok M., Zybura A.: Model of electrochemical concrete realkalization process, The 9th International Conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius, Lithuania, May 16-18, 2007, selected papers, Vol. II, pp. 600-609.

 47. Jaśniok M.: Analiza porównawcza badań zasięgów polaryzacji zmiennoprądowej na stali zbrojeniowej w warunkach pasywacji i korozji, Ochrona przed Korozją, nr 1/2008, s. 35-41.

 48. Jaśniok M.: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą impedancyjną, [w:] Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (red): Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, KILiW PAN, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, t. V, 2008, s. 309-316.

 49. Jaśniok M.: Elektryczny model układu stal-beton do oceny szybkości korozji długich wkładek zbrojeniowych metodą spektroskopii impedancyjnej, Ochrona przed Korozją, Nr 5s/A/2008, s. 87-92.

 50. Jaśniok M.: Model układu stal-beton do pomiaru korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.8/2008, s. 27-30.

 51. Jaśniok M. Zybura A.: Modelling the Carbonated Concrete Realkalization, Journal of Civil Engineering and Management, 2009, 15(2), p. 159-168.

 52. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu (Część I). O przeciwkorozyjnym działaniu otuliny betonowej na zbrojenie, Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB, 7-8/09, 2009, s. 8-17.

 53. Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu (Część II). Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych powłokami ochronnymi oraz inhibitorami, Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB, 9/09, 2009, s. 16-27.

 54. Zybura A. (red): Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd. 1, PWN, Warszawa 2009, s. 222. (Jaśniok M. – opracował rys. 9.12, 9.13, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5; współautor rozdziałów 9.5, 10.5, 11).

 55. Praca zbiorowa: Katedra Konstrukcji Budowlanych w 65-leciu Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; M. Jaśniok: Rozdział 6 – Badania trwałości konstrukcji żelbetowych, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 10-13 marca 2010 r., t. IV, s. 14-16.

 56. Starosolski W., Drobiec Ł., Jasiński R., Jaśniok T., Jaśniok M., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”, Warszawa Miedzeszyn, 14-16 kwietna 2010 r., s. 151-166.

 57. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach, Inżynieria i Budownictwo nr 5-6, 2010, s. 249-253.

 58. Jaśniok M., Śliwka A., Zybura A.: Zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do oceny stanu zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu, Ochrona przed Korozją, nr 4-5, 2010, s. 220-224.

 59. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Określenie stopnia zaawansowania procesów korozyjnych zbrojenia kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach, Przegląd Budowlany nr 6, 2010, s. 48-52.

 60. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena trwałości i monitoring obiektów żelbetowych, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych, 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 wrzesień 2010, t.1 – część problemowa, s. 399-414.

 61. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych, Inżynieria i Budownictwo nr 10, 2010, s. 519-525.

 62. Zybura A. (red): Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, nowe wydanie, PWN, Warszawa 2010, s. 225 (M. Jaśniok – opracował rys. 9.12, 9.13, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5; współautor rozdz. 9.5, 10.5, 11).

 63. Jaśniok M.: Cechy widm impedancyjnych stali w zaczynie cementowym, zaprawie i betonieOchrona przed Korozją, nr 1, 2011, s. 2-7.

 64. Pająk Z., Jaśniok M.: Stan awaryjny i sposób wzmocnienia żelbetowej konstrukcji budynku podczas wznoszenia, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „ Awarie Budowlane 2011”, Szczecin - Międzyzdroje, 24-27.05.2011, s. 713-720.

 65. Jaśniok M.: Examining and Modelling the Influance of Lenghts of Rebars in Concrete to Shapes of Impedance Spectra, European Symposium on Polymers in Sustainable Construction, Czarnecki Symposium, September 6-7th, 2011, Warsaw, p. 99-100, PDF version - p. 226-233.

 66. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, Warszawa 2011, s. 274, (autor rozdziałów 3 i 5).

 67. Zybura A., Gromysz K., Jaśniok M.: Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 16-18.10.2011 r., s. 17-18.

 68. Zybura A., Krykowski T., Jaśniok T., Słomka-Słupik B., Szweda Z., Jaśniok M.: Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 16-18.10.2011 r., s. 56-57.

 69. Jaśniok M.: Examining and Modelling the Influance of Lenghts of Rebars in Concrete to Shapes of Impedance Spectra, Engineering Structures and Technologies, Vol. 3, No. 4, 2011, p. 137-143.

 70. Jaśniok T., Jaśniok M.: Zmienność szybkości korozji zbrojenia w betonie przy stałych warunkach termiczno-wilgotnościowych, Ochrona przed Korozją, vol. 55, nr 6, 2012, s. 282-285.

 71. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych pod względem trwałości, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012 r., s. 153-171.

 72. Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Nieniszczące badania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, 41. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Toruń, 23-25.10.2012 r., s. 189-192.

 73. Jaśniok M.: Examining and Modelling the Influance of Lenghts of Rebars in Concrete to Shapes of Impedance Spectra, Cement Wapno Beton - Special Issue, 2012, s. 30-34.

 74. Zybura A., Gromysz K., Jaśniok M.: Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18-20.11.2012 r., s. 27-28.

 75. Zybura A., Krykowski T., Jaśniok T., Słomka-Słupik B., Szweda Z., Jaśniok M.: Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18-20.11.2012 r., s. 60-62.

 76. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 1 – Badania właściwości ochronnych betonu, Przegląd Budowlany nr 11, 2012, s. 29-35.

 77. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 2 – Elektrochemiczne badania korozyjne, Przegląd Budowlany nr 1, 2013, s. 46-51.

 78. Jaśniok T., Jaśniok M., Zybura A.: Badania szybkości korozji zbrojenia żelbetowych zbiorników na wodę (Studies on corrosion rate of reinforcement in reinforced concrete water tanks), Ochrona przed Korozją, vol. 56, nr 5, 2013, s. 227-234.

 79. Jaśniok T., Jaśniok M., Zybura A.: Jak badano korozję zbrojenia. O badaniach kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach (część 2), Builder, nr 3, 2013, s. 70-73.

 80. Jaśniok M.: Investigation and Modelling of the Impact of Reinforcement Diameter in Concrete on Shapes of Impedance Spectra, Procedia Engineering, Vol. 57, 2013, Elsevier, p. 456-465.

 81. Jaśniok M.: Modelowanie układu stal–beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Monografia, nr 470, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 230.

 82. Zybura A., Gromysz K., Jaśniok M.: Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17-19.11.2013 r., s. 15-16.

 83. Zybura A., Krykowski T., Jaśniok T., Słomka-Słupik B., Szweda Z., Jaśniok M.: Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych, Materiały konferencyjne – Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17-19.11.2013 r., s. 53-54.

 84. Jaśniok M.: Analiza wpływu grubości betonowej otuliny zbrojenia na kształty widm impedancyjnych stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych (Analysis of the thickness of steel rebars cover in concrete effect on the impedance spectra in the reinforced concrete), Cement Wapno Beton nr 1, 2014, s. 46-58.

 85. Jaśniok T., Jaśniok M.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 26-29 marca 2014 r., t. II, s. 111-171.

 86. Zybura A., Jaśniok M.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonuXXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 26-29 marca 2014 r., t. III, s. 457-536.

 87. Jaśniok T., Jaśniok M.Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia żelbetowych silosów na cement (Electrochemical tests on corrosion of the reinforcement in reinforced concrete silos for cement), Ochrona przed Korozją, vol. 57, nr 6, 2014, s. 225-229.

 88. Jaśniok M., Kołodziej J., Pamuła M.: Badania korozyjne żelbetowej belki podsuwnicowej po 60. latach eksploatacji (Corrosion tests of the reinforced concrete crane beam after 60-year operation)Ochrona przed Korozją, vol. 58, nr 4, 2015, s. 140-146.

 89. Jaśniok T., Jaśniok M.: Szybkość korozji zbrojenia w betonie w trzyletnim okresie ekspozycji przy kontrolowanej temperaturze i wilgotności powietrza (Corrosion rate of reinforcement in concrete within a 3-year period of exposure at a monitored temperature and humidity), Ochrona przed Korozją, vol. 58, nr 6, 2015, s. 211-217.

 90. Jaśniok M.: Studies on the Effect of a Limited Polarization Range of Reinforcement on Impedance Spectra Shapes of Steel in Concrete, Procedia Engineering, vol. 108, 2015, Elsevier, p. 332-339.

 91. Jaśniok T., Jaśniok M.: Influence of Rapid Changes of Moisture Content in Concrete and Temperature on Corrosion Rate of Reinforcing Steel, Procedia Engineering, vol. 108, 2015, Elsevier, p. 316-323.

 92. Jaśniok M.: Trasowanie ścieżek prądowych w betonie między przeciwelektrodą i elektrodą badaną w pomiarach impedancyjnych zbrojenia, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.15/2015, s. 5-10.

 93. Jaśniok M., Kołodziej J.: Badania impedancyjne wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na cynkową powłokę ochronną stali zbrojeniowej, Roczniki Inżynierii Budowlanej KIB O/PAN w Katowicach, z.15/2015, s. 37-42.

 94. Jaśniok T., Jaśniok M.: Ograniczenie zasięgu polaryzacji izolatorem w pomiarach elektrochemicznych szybkości korozji stalowego zbrojenia w betonie (Range of polarization limited by a dielectric during electrochemical measurements of corrosion rate of steel reinforcement in concrete), Ochrona przed Korozją, vol. 59, nr 4, 2016, s. 115-121.

 95. Jaśniok M., Kołodziej J.: Badania elektrochemiczne stali zbrojeniowej chronionej powłoką cynkową w kontakcie z cieczą porową betonu, Izolacje, nr 4, 2016, s. 53-55.

 96. Jaśniok M., Kołodziej J.: Badania porównawcze metodą EIS wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na stalowe pręty zbrojeniowe z powłoką i bez powłoki cynkowej (Testing with EIS technique to compare the effect of alkaline pH of concrete pore solution on rebars with or without zinc coating), Ochrona przed Korozją, vol. 59, nr 5, 2016, s. 170-174.

 97. Jaśniok M., Pamuła M.: Wpływ zasięgu polaryzacji pręta zbrojeniowego na wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych, Przegląd Budowlany, nr 5, 2016, s. 28-31.

 98. Jaśniok T., Jaśniok M.: Prosta metoda ograniczenia zasięgu polaryzacji w badaniach szybkości korozji zbrojenia w betonie (A simple method of limiting polarization range during measurements of corrosion rate of reinforcement in concrete), Ochrona przed Korozją, vol. 59, nr 6, 2016, s. 210-213.

 99. Jaśniok T., Pamuła M.: Badanie wpływu szerokości przeciwelektrody na zasięg polaryzacji w pomiarach impedancyjnych mierzony po obwodzie pręta zbrojeniowego (The effect of counter electrode width on the polarization range around the rebar circumference during impedance measurements), Ochrona przed Korozją, vol. 59, nr 7, 2016, s. 231-237.

 100. Jaśniok M., Jaśniok T.: Measurements on Corrosion Rate of Reinforcing Steel under Various Environmental Conditions, using an Insulator to Delimit the Polarized Area, AMCM'2017, Procedia Engineering, vol. 193, 2017, p. 431-438.

 101. Jaśniok M., Jaśniok T.Evaluation of Maximum and Minimum Corrosion Rate of Steel Rebars in Concrete Structures, Based on Laboratory Measurements on Drilled Cores, AMCM'2017, Procedia Engineering, vol. 193, 2017, p. 486-493.

 102. Pamuła M., Jaśniok M.: Wpływ na wyniki pomiarów impedancyjnych wzajemnego usytuowania przeciwelektrody i pręta zbrojeniowego jako elektrody badanej w syntetycznej cieczy porowej betonu (Effects of measured electrical impedance of reciprocally arranged counter electrode and rebar as the working electrode in synthetic concrete pore solution), Ochrona przed Korozją, vol. 60, nr 8, 2017, s. 255-261.

 103. Jaśniok M., Kołodziej J.: Badania polaryzacyjne wpływu chlorków na cynkową powłokę ochronną stali zbrojeniowej w dojrzewającym betonie (Polarization tests concerning chloride impact on protective zinc coatings applied on reinforcing steel in curing concrete), Ochrona przed Korozją, vol. 60, nr 10, 2017, s. 330-334.

 104. Jaśniok M., Ponikiewski T., Kołodziej J., Mazurek D.: Próba identyfikacji w betonie stalowego zbrojenia rozproszonego metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej [w:] Śliwka A., Kołodziej J. (red): Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 205-212.

 105. Szweda Z., Jaśniok T., Jaśniok M.: Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie badań polaryzacyjnych zbrojenia i stężenia chlorków (Evaluation of the effectiveness of electrochemical chloride extraction from concrete on the basis of testing reinforcement polarization and chloride concentration), Ochrona przed Korozją, vol. 61, nr 1, 2018, s. 3-9.

 106. Jaśniok M.: Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją w betonie metodą cynkowania ogniowego, Przegląd Budowlany, vol. 89, nr 2, 2018, s. 18-23.

 107. Jaśniok M.: Zabezpieczenie powłokami epoksydowymi stali zbrojeniowej przed korozją w betonie, Przegląd Budowlany, vol. 89, nr 6, 2018, s. 31-35.

 108. Jaśniok M., Kołodziej J., Dudek M.: Ocena skutków korozji chlorkowej ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii skaningowej (Assessing effects of chloride-induced corrosion of galvanized reinforcing steel in cement mortar, using impedance spectroscopy and scanning microscopy), Ochrona przed Korozją, vol. 61, nr 7, 2018, s. 176-181.

 109. Jaśniok M.: Zbrojenie ze stali nierdzewnej jako sposób na wydłużenie trwałości konstrukcji żelbetowych, Przegląd Budowlany, vol. 89, nr 11, 2018, s. 24-27.

 

referaty (39)

artykuły (66)

postery (7)

książki (4)

MOJE PUBLIKACJE

 

Poniżej zamieszczono zestawienie 109 publikacji (bez posterów), których autorem lub współautorem jest Mariusz Jaśniok. Wyświetlane są okładki książek, postery oraz pierwsze strony artykułów i referatów. Na dole strony znajduje się pełna lista wszystkich publikacji.  

webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron o Mariuszu Jaśnioku

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • NAGRODA DANILECKIEGO - laureat nagrody im. prof. Danileckiego w 2016 r.

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • GOOGLE+ - informacja o firmie CorrTEST na Google

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do aplikacji, które używam i polecam

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019