webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en

Moje inne artykuły

Pierwszy rozdział artykułu w BLOGU

 

     W każdym rozdziale dobrze by było mieć kilkanaście zdań z linkami do źródeł, a także linkami do rysunków, wykresów lub zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść podpisu pod rysunkiem lub fotografią

 

Bibliografia

 

[1] Instrukcja ITB

[2] Instrukcja ITB

[3] Instrukcja ITB

W trakcie wznoszenia w 2008 r. budynku mieszkalnego o konstrukcji płytowo-słupowej doszło do przechylenia oraz zarysowań płyty fundamentowej, słupów i ścian kondygnacji podziemnej. Główną przyczyną uszkodzeń były nie uwzględnione w projekcie złożone warunki gruntowo-wodne, a w szczególności posadowienie obiektu aż 2,4 m poniżej ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody gruntowej. W dwuosobowym zespole autorskim pojąłem się przedstawienia sposobu stabilizacji i wzmocnienia konstrukcji.

 

 

Lista błędów projektowych i wykonawczych

 

     Przedmiotem ekspertyzy był 6. kondygnacyjny ustrój płytowo-słupowy budynku mieszkalnego o wymiarach gabarytowych rzutu 44 x 25 m i wysokości 20 m. W procesie realizacji budynku popełniono liczne błędy: nieprawidłowo zakwalifikowano warunki gruntowo-wodne oraz popełniono błędy w modelu MES konstrukcji (m.in. przyjmując zbyt duże elementy skończone oraz nieprawidłowo zagęszczoną siatkę). W obliczeniach nie doszacowano wartości sił przebijających płytę fundamentową i płaskie stropy w sąsiedztwie słupów. W sposób nieprecyzyjny przyjęto obciążenie wiatrem, co z kolei skutkowało obliczeniem niewystarczającego zbrojenia słupów żelbetowych. Na wymienione wady złożyły się zapewne młody wiek i brak doświadczenia projektanta konstrukcji oraz niedocenienie skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych przez kierownika budowy.

 

Rys. 1. Widok skrzyni fundamentowej budynku mieszkalnego w trakcie wznoszenia

 

Rys. 2. Model MES ustroju płytowo-słupowego wzmacnianego budynku mieszkalnego

 

Sposób wzmocnienia konstrukcji budynku

 

     Budynek w trakcie wznoszenia był bardzo niestabilny. Pomimo zastosowania w trakcie budowy ścianek szczelnych, podłoże gruntowe pod płytą fundamentową było bardzo rozluźnione, a mierzone geodezyjnie osiadania płyty sięgały 90 mm, wyparcia płyty dochodziły do 30 mm, a różnice osiadań między słupami do 40 mm. Jednym z pierwszych etapów naprawy konstrukcji było nadbetonowanie płyty fundamentowej w celu zrównoważania sił wyporu wody gruntowej z ciężarem konstrukcji. Następnie wzmocniono fundament za pomocą pali iniekcyjnych "jet grouting" o średnicy 50 cm i długości ok. 6 m. Po ustabilizowaniu podłoża gruntowego wzmocniono słupy i strefy przysłupowe stropów na przebicie. W 2010 r. budynek został oddany do użytkowania i jest obecnie bezpiecznie eksploatowany. Opisany przypadek stanu awaryjnego konstrukcji został szczegółowo omówiony w referacie [64].

 

------

autor: Mariusz Jaśniok

właściciel firmy CorrTEST

15 maja 2008

Stan AWARYJNY podczas wznoszenia i sposób wzmocnienia budynku mieszkalnego na Śląsku