09 października 2008

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Analiza bezpieczeństwa i projekt zabezpieczenia wychylonej z pionu konstrukcji GAZOCIĄGU w Katowicach

W 2008 r. trakcie prac ziemnych na terenie, przez który przebiegał gazociąg, maszyna budowlana uderzyła w jeden ze stalowych słupów konstrukcji wsporczej. W efekcie tego zdarzenia nastąpiło niebezpieczne wychylenie z pionu kilku słupów podporowych. W ramach dwuosobowego zespołu autorskiego pojąłem się analizy bezpieczeństwa uszkodzonej konstrukcji i zaprojektowania tymczasowych zabezpieczeń. Sprawa była bardzo pilna, bo istniało realne zagrożenie katastrofą budowlaną.

 

Zarys problemu i opis konstrukcji wsporczej

 

Konstrukcję wsporczą gazociągu stanowiła estakada skratowanych, dwugałęziowych słupów stalowych o dwóch różnych wysokościach. Na niższych (ok. 6 m) słupach w sposób bezpośredni opierały się dwie nitki rurociągu. Natomiast wyższe (ok. 11 m) dwugałęziowe słupy wraz z przestrzenną skatowaną belką (ryglem) podpierały rurociąg nad strefą tymczasowej, utwardzonej drogi. 

Nieostrożne manewrowanie jedną z maszyn budowlanych w trakcie prac ziemnych na terenie pod gazociągiem spowodowało uszkodzenie (wygięcie) jednej z gałęzi niższego dwugałęziowego słupa estakady. Uszkodzenie słupa spowodowało przechylenie kilku kolejnych sąsiednich słupów, wywołując w konstrukcji wsporczej bardzo niebezpieczny, ze względu na czynny gazociąg, stan równowagi chwiejnej. 

 

Sposób zabezpieczenia konstrukcji

 

Przeprowadzona analiza obliczeniowa bezpieczeństwa stalowej konstrukcji wsporczej gazociągu wykazała konieczność zastosowania wzmocnienia w formie kilkunastu zastrzałów. Ukośne zastrzały wykonano w formie stalowych rur zamocowanych w poziomych ceownikach, które przekazywały pionowe reakcje na grunt poprzez drewniane podkłady kolejowe. Reakcje poziome od oparcia stalowego zastrzału przejęły stalowe ściągi przyspawane do zewnętrznych gałęzi zabezpieczanych słupów. Zabezpieczanie wyższego słupa estakady wymagało dodatkowo lokalnego wzmocnienia, poprzez przyspawanie czterech kątowników do obu jego gałęzi.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok