• 1995 - ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, otrzymał tytuł zawodowy Magistra Inżyniera budownictwa w specjalności 'konstrukcje budowlane i inżynierskie'

 • 2002 - otrzymał stopień naukowy Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie budownictwo, przy jednogłośnym wyróżnieniu przez Radę Wydziału Budownictwa

 • 2002 - mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej

 • 2005 - uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • 2014 - otrzymał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych w dyscyplinie budownictwo, nadany jednogłośnie przez Radę Wydziału Budownictwa

 • 2015 - założył jednoosobową działalność gospodarczą - CorrTEST

 • 2016 - wybrany na funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki na Wydziale Budownictwa 

 • 2016 - zatrudniony na stanowisku Profesora Politechniki Śląskiej

 • 2017 - otrzymał tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 • 2019 - ustanowiony Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich

 • 2020 - prezes spółki spin-off Politechniki Śląskiej 'CorrTEST sp. z o.o.'

 • 2020 - powołany na funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Budownictwa

 • 2023 - otrzymał tytuł naukowy PROFESORA Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - postanowieniem Prezydenta RP

BIOGRAFIA zawodowa

prof. Mariusz Jaśniok

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz diagnostyki konstrukcji i ochrony budowli przed korozją. Posiada Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Profesor Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport zatrudniony na stanowisku Profesora w Politechnice Śląskiej. Autor i współautor 120 publikacji naukowo-technicznych, w tym 5 książek. Autor 117 recenzji oraz współautor 6 patentów i 3
Prodziekan ds. Kształcenia / Dydaktyki na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez dwie czteroletnie kadencje. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich oraz koordynator kierunku studiów 'Budownictwo' i 'Civil Engineering'.  Członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice
Współautor 3. podręczników wydanych przez PWN przeznaczonych dla studentów i inżynierów budownictwa. Promotor 91 prac dyplomowych (w tym 22 w języku angielskim). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z 22 przedmiotów (w tym 6 w języku angielskim) na
Sumarycznie otrzymał 15 nagród oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską. Wśród nagród 7 dotyczyło aktywności naukowej, 5 działalności dydaktycznej, a 3 pracy organizacyjnej. Dominującą grupę w liczbie 10 pozycji stanowią nagrody zespołowe w porównaniu
 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok