05 stycznia 2023

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

NAGRODY i wyróżnienia

Sumarycznie otrzymał 15 nagród oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską. Wśród nagród 7 dotyczyło aktywności naukowej, 5 działalności dydaktycznej, a 3 pracy organizacyjnej. Dominującą grupę w liczbie 10 pozycji stanowią nagrody zespołowe w porównaniu do 5 nagród indywidulanych.  

Po uzyskaniu stopnia naukowego DOKTORA

 

 • 2003 - wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską pt. „Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż., prof. P.Śl. Adama Zybury, Warszawa, Zamek Królewski.

 • 2003 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (za rozprawę doktorską)

 • ​2007 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (za organizację IV Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Wiśle, 20-21 listopada 2003 r.)

 • ​2008 - nagroda II stopnia w konkursie imienia prof. Stanisława Brzozowskiego za promotorstwo inżynierskiej pracy dyplomowej Beniamina Pręgowskiego pt. Projekt budynku jednorodzinnego w technologii kopuł monolitycznych. 

 • 2010 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (za książkę – Adam Zybura (red): Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd. 1, PWN, Warszawa 2009, s. 222)

 • 2011 - nagroda za treść i formę przygotowania materiałów autorskich (artykuł: O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych, zeszyt nr 10/2010) przyznana przez Kolegium Redakcyjne miesięcznika Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, maj 2011 r.

 • 2011 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne  (za książkę – Adam Zybura (red): Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, nowe wydanie, PWN, Warszawa 2010, s. 225)

 • 2012 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (za książkę – Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, Warszawa 2011, s. 274)

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO

 

 • 2015 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe (za rozprawę habilitacyjną)

 • 2016 - nagroda im. Prof. Władysława Danileckiego Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB 'za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją, szczególnie za prace dotyczące diagnostyki i ochrony przed korozją żelbetu', Warszawa - Szczyrk.

 • 2017 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe (za Patent PL 224072 B1, Politechnika Śląska; Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych)

 • 2018 - stypendium Rektora Politechniki Śląskiej w ramach konkursu projakościowego w związku z rozpoczęciem działalności w formie spółki 'spin-off'

 • 2018 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia organizacyjne (za certyfikat KAUT dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

 • 2019 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe (za spółkę 'spin-off' Politechniki Śląskiej)

 • 2020 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I za osiągnięcia organizacyjne

 • 2021 - zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe (za 3 patenty w 2020)

 • 2022 - rektorski grant projakościowy II stopnia  za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

 • 2023 - indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok