TUTORIALE

 

Tutoriale video są filmami edukacyjnymi dla studentów i inżynierów budownictwa, których autorem jest Mariusz Jaśniok. Filmy dotyczą podstaw modelowania 2D i 3D konstrukcji żelbetowych oraz zasad zestawiania i kombinacji obciążeń według Eurokodów.

AxisVM

Ustrój płytowo-słupowy (1) - modelowanie 3D

 

Przedstawiono sposób modelowania 3D metodą elementów skończonych żelbetowego ustroju płytowo-słupowego za pomocą aplikacji AxisVM 13

Ustrój płytowo-słupowy (2) - obciążenie stałe & użytkowe

 

Przedstawiono sposób przygotowania układu obciążeń stałych i użytkowych działających na model 2D żelbetowego ustroju płytowo-słupowego przy użyciu aplikacji AxisVM 13

Ustrój płytowo-słupowy (3) - oddziaływanie śniegu & wiatru

 

Przedstawiono sposób przygotowania oddziaływania śniegu i wiatru na model 2D żelbetowego ustroju płytowo-słupowego przy użyciu aplikacji AxisVM 13

Robot Structural Analysis

Metoda ram zastępczych (1) - modelowanie 2D ustroju płytowo-słupowego

 

Przedstawiono sposób modelowania 2D metodą 'ram zastępczych' żelbetowego ustroju płytowo-słupowego za pomocą aplikacji Robot Structural Analysis 2016 - więcej na BLOGU

Metoda ram zastępczych (2) - obciążenia stałe & użytkowe

 

Przedstawiono sposób przygotowania zestawienia obciążeń stałych i użytkowych działających na żelbetową zastępczą ramę płaską konstrukcji płytowo słupowej przy zastosowaniu aplikacji Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 - więcej na BLOGU

Metoda ram zastępczych (3) - oddziaływanie śniegu & wiatru

 

Przedstawiono sposób wykonania zestawienia oddziaływań wiatru i śniegu na żelbetową zastępczą ramę płaską ustroju płytowo-słupowego przy zastosowaniu aplikacji Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 - więcej na BLOGU

Podstawy projektowania konstrukcji

Zestawienie i kombinacje (1) - obciążeń stałych & użytkowych

 

Przedstawiono sposób zestawiania obciążeń oraz sporządzania kombinacji obciążeń stałych i zmiennych (użytkowych) według Eurokodów

Zestawienie i kombinacje (2) - obciążeń stałych & śniegu

 

Przedstawiono sposób zestawiania obciążeń oraz sporządzania kombinacji obciążeń stałych i oddziaływania śniegu według Eurokodów

Zestawienie i kombinacje (3) - obciążeń wiatrem

 

Przedstawiono sposób zestawiania obciążenia wiatrem na ścianę budynku według Eurokodów

Projekt studencki - obciążenia stałe i użytkowe 

 

Przedstawiono metodykę przygotowania studenckiego projektu, który dotyczy oddziaływań stałych i użytkowych według Eurokodów

Projekt studencki - obciążenie śniegiem

 

Przedstawiono metodykę przygotowania studenckiego projektu, który dotyczy obciążenia śniegiem według Eurokodów

Projekt studencki - oddziaływanie wiatru

 

Przedstawiono metodykę przygotowania studenckiego projektu, który dotyczy oddziaływania wiatru według Eurokodów

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok