02 lutego 2023

BLOG dla studentów i inżynierów budownictwa

Jak zamodelować żelbetowy ustrój płytowo-słupowy metodą RAM ZASTĘPCZYCH?

Mariusz Jaśniok

Przedstawiono główne założenia metodyki budowania dwuwymiarowego modelu ramy zastępczej żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Pokazano sposób współczesnej, tj. z wykorzystaniem programów do obliczeń statycznych, implementacji algorytmów obliczeniowych metody ram zastępczych. Komentarz i wskazówki konstrukcyjne podsumowano autorskim tutorialem w formie filmu pokazującego krok po kroku poszczególne etapy modelowania przykładowego ustroju płytowo-słupowego.

 

Na czym polega specyfika budowania modelu ramy zastępczej?

 

W metodzie ram zastępczych zakłada się pracę ustroju w zakresie sprężystym oraz izotropowość materiału (czyli jednakowe właściwości materiału we wszystkich kierunkach). Kluczowym założeniem metody jest myślowy podział analizowanego żelbetowego ustroju płytowo-słupowego na krzyżujące się w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach ramy. Należy wydzielić łącznie cztery ramy, po dwie w każdym kierunku, przy czym zawsze jedną środkową i jedną skrajną.

Kolejnym krokiem jest obliczenie sztywności rygli i słupów ramy zastępczej. Przekrój poprzeczny rygla ramy jest prostokątem o wysokości równej grubości płyty i szerokości odpowiadającej osiowemu rozstawowi między słupami (w kierunku prostopadłym do osi rygla). W strefie połączenia płaskiej płyty stropowej ze słupem sztywność rygla wzrasta i należy ją obliczyć według odpowiedniego wzoru (wzór 6.4, str. 243 [2]). Natomiast przekrój poprzeczny słupa w modelu ramy zastępczej przyjmuje się zgodnie z jego geometrią, a w strefie przejścia przez obrys płyty należy przyjąć jego sztywność odpowiadającą sztywności nieskończonej. Technicznie, efekt zbliżony do nieskończonej sztywności słupa w węźle można uzyskać poprzez zaledwie trzykrotne zwiększenie wysokości przekroju słupa, przy niezmienionej szerokości.

 

Przykład budowania modelu ramy zastępczej

 

Niżej w formie filmu przedstawiono metodykę tworzenia modelu jednej z czterech ram zastępczych żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. W trakcie budowania modelu, oprócz zdefiniowania głównych osi konstrukcji wprowadzono osie pomocnicze wyznaczające gabaryty płaskich płyt stropowych i słupów. Dzięki temu łatwiej można wprowadzać zróżnicowane przekroje poprzeczne na długości słupów i rygli. Model ramy zastępczej wykonano w aplikacji Autodesk Robot Structural Analysis 2016.

 

 

Bibliografia

 

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

[2] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok