BLOG

 

Celem blogu jest przekazywanie w sposób przystępny studentom, inżynierom, a także inżynierom i rzeczoznawcom budowlanym ogólnej oraz specjalistycznej wiedzy na temat wybranych zagadnień z inżynierii budowlanej. Tematyka poruszana na blogu obejmuje zainteresowania naukowe, inżynierskie i dydaktyczne autora. Publikowane krótkie artykuły, tutoriale, opinie i komentarze pisane są z perspektywy blisko 30 lat doświadczenia zawodowego autora, jako inżyniera i rzeczoznawcy budowlanego oraz profesora Politechniki Śląskiej, a także prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa.

Zamieszczono subiektywny komentarz dotyczący korzyści i problemów wynikających ze stosowania metody ram zastępczych we współczesnym projektowaniu konstrukcji betonowych. Zwrócono uwagę na walory edukacyjne tej metody, szczególnie na etapie kształcenia młodych
Przedstawiono główne założenia metodyki budowania dwuwymiarowego modelu ramy zastępczej żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Pokazano sposób współczesnej, tj. z wykorzystaniem programów do obliczeń statycznych, implementacji algorytmów obliczeniowych metody ram zastępczych. Komentarz i
Przedstawiono specyfikę definiowania schematów obciążeń stałych i obciążeń zmiennych użytkowych dla ramy zastępczej modelującej fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Podsumowaniem zaleceń i uwag dotyczących tworzenia schematów obciążeń modelu jest film edukacyjny
Przedstawiono metodykę definiowania schematów oddziaływań wiatru i śniegu na ramę zastępczą modelującą fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Zwrócono uwagę na wybrane problemy i potencjalne błędy, które mogą się pojawić na tym
 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok