webmaster: Mariusz Jaśniok

Linki do zewnętrznych stron

 

 • BAZA EKSPERTÓW Politechniki Śląskiej

 • PROFESOR Politechniki Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 •  

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • MENDELEY - menadżer bibliografii i serwis społecznościowy dla naukowców

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

Menu 

Dane firmy

 

CorrTEST - Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

strona internetowa: corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
 1. pl
 2. en
07 stycznia 2017
Zamieszczono subiektywny komentarz dotyczący korzyści i problemów wynikających ze stosowania metody ram zastępczych we współczesnym projektowaniu konstrukcji betonowych. Zwrócono uwagę na walory
14 stycznia 2017
Przedstawiono główne założenia metodyki budowania dwuwymiarowego modelu ramy zastępczej żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Pokazano sposób współczesnej, tj. z wykorzystaniem programów  do obliczeń statycznych,
28 stycznia 2017
Przedstawiono specyfikę definiowania schematów obciążeń stałych i obciążeń zmiennych użytkowych dla ramy zastępczej modelującej fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Podsumowaniem zaleceń i uwag
11 lutego 2017
Przedstawiono metodykę definiowania schematów oddziaływań wiatru i śniegu na ramę zastępczą modelującą fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Zwrócono uwagę na wybrane problemy i

Modelowanie i projektowanie konstrukcji betonowych

15 maja 2008
W trakcie wznoszenia w 2008 r. budynku mieszkalnego o konstrukcji płytowo-słupowej doszło do przechylenia oraz zarysowań płyty fundamentowej, słupów i ścian kondygnacji
15 października 2008
W 2008 r. trakcie prac ziemnych na terenie, przez który przebiegał gazociąg, maszyna budowlana uderzyła w jeden ze stalowych słupów konstrukcji wsporczej.
15 sierpnia 2009
W związku z planowaną modernizacją i rozbudową dawnego budynku dworca kolejowego w Katowicach wykonano kompleksowe badania stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych, w
30 września 2009
Wzniesiona w latach 70-tych XX wieku estakada w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem budziła niepokój zarządcy obiektu, który zlecił wykonanie opinii technicznej

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

BLOG

 

     Celem blogu jest przekazywanie w sposób przystępny studentom, inżynierom, a także inżynierom i rzeczoznawcom budowlanym ogólnej oraz specjalistycznej wiedzy na temat wybranych zagadnień z inżynierii budowlanej. Blog zawiera również przegląd ciekawszych ekspertyz i badań konstrukcji, których autorem lub współautorem jest Mariusz Jaśniok.

     

     Tematyka poruszana na blogu obejmuje zainteresowania naukowe, inżynierskie i dydaktyczne autora. Publikowane krótkie artykuły, tutoriale, opinie i komentarze pisane są z perspektywy 25. lat doświadczenia zawodowego autora, jako inżyniera i rzeczoznawcy budowlanego oraz profesora Politechniki Śląskiej, a także prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa.