03 lutego 2023

BLOG dla studentów i inżynierów budownictwa

Jak zdefiniować schematy obciążeń STAŁYCH i UŻYTKOWYCH dla modelu ramy zastępczej?

Mariusz Jaśniok

Przedstawiono specyfikę definiowania schematów obciążeń stałych i obciążeń zmiennych użytkowych dla ramy zastępczej modelującej fragment żelbetowego ustroju płytowo-słupowego. Podsumowaniem zaleceń i uwag dotyczących tworzenia schematów obciążeń modelu jest film edukacyjny pokazujący optymalną, zdaniem autora, metodykę postępowania.

 

Na co zwrócić uwagę przy definiowaniu obciążeń stałych i zmiennych na model ramy zastępczej?

 

Model ramy zastępczej jest specyficznym dwuwymiarowym odwzorowaniem przestrzennej konstrukcji żelbetowej złożonej jedynie z dwóch elementów: płaskich płyt stropowych i słupów. Należy nadmienić, że stosuje się również płyty stropowe dodatkowo wzmocnione (pogrubione) w strefie okołosłupowej. Sposób budowania modelu ramy zastępczej szczegółowo omówiono w innym artykule na BLOGU. Zestawiając obciążenia na ramę zastępczą należy uwzględnić szerokość przekazu obciążenia na rygle odpowiadającą osiowemu rozstawowi między słupami w kierunku prostopadłym do osi rygla. Ponadto, ze względu na wprowadzane przy budowaniu modelu zróżnicowane przekroje poprzeczne rygli i słupów, wskazane jest "ręczne" zadawanie ciężarów własnych tych elementów, ze względu na możliwość zawyżenia obciążeń stałych w węzłach ramy przy automatycznym uwzględnieniu ciężaru własnego konstrukcji przez program.

 

Przykład definiowania schematów obciążeń stałych i użytkowych dla ramy zastępczej

 

Poniżej w formie filmu przedstawiono metodykę definiowania schematów obciążeń stałych i obciążeń użytkowych dla ramy zastępczej modelującej żelbetowy ustrój płytowo-słupowy o regularnej siatce słupów. Definiowanie schematów obciążeń poprzedzono typową procedurą zestawiania obciążeń, korzystając z wbudowanego w program Autodesk Robot Structural Analysis 2016 modułu 'Load report'. Przy zestawianiu obciążeń stosowano wytyczne i zalecenia Eurokodu [1].
 

 

 

Bibliografia

 

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok