02 stycznia 2023

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Działalność NAUKOWA

Profesor Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport zatrudniony na stanowisku Profesora w Politechnice Śląskiej. Autor i współautor 120 publikacji naukowo-technicznych, w tym 5 książek. Autor 117 recenzji oraz współautor 6 patentów i 3 zgłoszeń patentowych.

Kierownik, wykonawca i współwykonawca 12 projektów badawczych. Członek i sekretarz 4 komisji habilitacyjnych oraz recenzent 1 rozprawy doktorskiej. Promotor 2 przewodów doktorskich, w tym jednego zakończonego publiczną obroną.

Recenzje (117)

 

 • Rozprawy doktorskie (1)

 • Monografie (2)

 • Construction & Building Materials (1)

 • MDPI: Materials (20), Applied Sciences (11), Molecules (1), Energies (1), Sensors (2)

 • MDPI: Heritage (2), Metals (2), CivilEng (2), Buildings (2), Sustainability (2)

 • AIMS Materials Science (1)

 • International Journal of Concrete Structures and Materials (1)

 • International Journal of Metallurgy and Metal Physics (1)

 • Periodica Polytechnica Civil Engineering (3) 

 • Computers and Concrete (1)

 • Journal of Oceanology and Limnology (3)

 • Journal of Civil Engineering, Environement and Architecture (1)

 • Journal of Civil Engineering and Management (1)

 • Journal of Materials in Civil Engineering (1)

 • Ochrona przed Korozją (8)

 • Konferencja KONTRA (2)

 • Roczniki Inżynierii Budowlanej (2)

 • Księga Jubileuszowa prof. Adama Zybury (5)

 • Scientific-Technical Conference MATBUD (12)

 • Scientific Conference on Environmental Challenges in Civl Engineering ECCE (1)

 • Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa (7)

 • Narodowe Centrum Nauki (1)

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (16)

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 'Granty na granty' (1)

 

Udział w komisjach i komitetach naukowych (16)

 

 

Projekty badawcze (12)

 

 • 1997 - KBN 7 T07E 015 12: Próba elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej; kierownik projektu: M. Jaśniok

 • 2000-2003 - KBN 7 T07E 016 18: Badanie skuteczności inhibitorowej ochrony przed korozją zbrojenia elementów żelbetowych, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, kierownik projektu: M. Klakoczar-Ciepacz, główni wykonawcy: P. Falewicz, M. Jaśniok, J. Kubicki, S. Kuczkowska, A. Zybura; wykonawcy: T. Jaśniok, A. Śliwka

 • ​2001-2002 - KBN 8 T07E 020 20: Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, grant promotorski, kierownik projektu: A. Zybura; wykonawca: M. Jaśniok

 • ​2005-2007 - KBN 4 T07E 082 28: Badania szybkości korozji zbrojenia w elementach żelbetowych metodami zmienno i stałoprądowymi, Katedra Konstrukcji Budowlanych i Mostów Politechniki Śląskiej; kierownik projektu: A. Zybura; wykonawcy: M. Jaśniok, T. Jaśniok

 • 2009-2012 - N N506 2525 37: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych; kierownik projektu A. Zybura, wykonawca M. Jaśniok

 • 2010-2013 - POIG.01.01.02-10-106/09-00: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów, budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju; pakiet tematyczny PT1, zadanie Z1.9: Opracowanie zasad i metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych; Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych; Gliwice, kierownik zadania: A. Zybura; wykonawcy: K. Gromysz, M. Jaśniok

 • 2010-2013 - POIG.01.01.02-10-106/09-00: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów, budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju; pakiet tematyczny PT3, zadanie Z3.3: Opracowanie mechaniczno-chemicznego modelu degradacji żelbetu w warunkach agresywnych z uwzględnieniem procesów korozyjnych zbrojenia i otuliny betonowej; Politechnika Śląska Katedra Konstrukcji Budowlanych, Gliwice; kierownik zadania: A. Zybura; wykonawcy: M. Jaśniok, T. Jaśniok, T. Krykowski, Z. Szweda, B. Słupik-Słomka

 • 2013-2014 - RGH 18/RB-2/2013 - Rektorski Grant Habilitacyjny: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Politechnika Śląska, wykonawca: M. Jaśniok

 • 2017-2018 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności +'  projekt przedwdrożeniowy pt.: Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach betonowych, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: M. Jaśniok, wykonawca: T. Jaśniok

 • 2017-2018 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności +'  projekt przedwdrożeniowy pt.: Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: Z. Szweda, wykonawcy: J. Gołaszewski, T. Ponikiewski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, M. Jaśniok, T. Jaśniok, R. Jasiński, J. Mazurkiewicz

 • 2019-2020 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach - 'Inkubator innowacyjności 2.0' - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.4); projekt przedwdrożeniowy pt.: Sonda pomiarowa do diagnostyki powłok antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach budowlanych, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, kierownik: T. Jaśniok, wykonawca: M. Jaśniok, A. Skórkowski, J. Rendzia

 • 2019-2021 - 03/020/RGP_19/0072 - Rektorski Grant Profesorski, Politechnika Śląska, wykonawca: M. Jaśniok

 

Promotor przewodów doktorskich (2)

 

 • Jacek Kołodziej: Badania skuteczności ochrony przed korozją stali zbrojeniowej z ogniową powłoką cynkową w betonie, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, otwarcie przewodu 2014 r., obroniony 01.07.2021 r.

 • Michael Pamuła: Badania i modelowanie zasięgu prądów polaryzacyjnych w pomiarach impedancyjnych zbrojenia w betonie , Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, otwarcie przewodu 2014 r.

 

Zgłoszenia patentowe (3)

 

 • 2017.12.11 - Zgłoszenie Patentowe P.423810, Politechnika Śląska; Jaśniok M.: Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

 • 2020.06.10 - Zgłoszenie Patentowe P.434283, Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób aplikacji sondy pomiarowej do badań powłok ochronnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

 • 2022.03.25 - Zgłoszenie Patentowe P.440708, Politechnika Śląska; Jaśniok M.: Sposób iteracyjnego wyznaczania powierzchni polaryzacji stalowego zbrojenia w betonie w badaniach impedancyjnych korozji elementów żelbetowych

 

Patenty (6)

 

 • 2012.07.20 - Patent Pat.224072 w 2016 r. (zgłoszenie patentowe P.400059), Politechnika Śląska; Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

 • 2015.09.09 - Patent Pat.236339 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.413881), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób ograniczenia i identyfikacji powierzchni polaryzacji pręta zbrojeniowego w pomiarach polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

 • 2016.06.06 - Patent Pat.235314 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.417442), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

 • 2016.06.20 - Patent Pat.235315 w 2020 r. (zgłoszenie patentowe P.417640), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

 • 2020.06.10 - Patent Pat.241157 w 2022 r. (zgłoszenie patentowe P.434284), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób badania nieprzewodzących powłok antykorozyjnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

 • 2021.05.12 - Patent Pat.243520 w 2023 r. (zgłoszenie patentowe P.437855), Politechnika Śląska; Jaśniok M., Jaśniok T.: Sposób wytwarzania i aplikacji przewodzącej powłoki w badaniach polaryzacyjnych szybkości korozji stalowego zbrojenia, zwłaszcza w betonowych rdzeniach wyciętych z konstrukcji żelbetowej

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok