03 stycznia 2023

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Działalność ORGANIZACYJNA

Prodziekan ds. Kształcenia / Dydaktyki na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez dwie czteroletnie kadencje. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich oraz koordynator kierunku studiów 'Budownictwo' i 'Civil Engineering'. 

Członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice Śląskiej.

Członek 11 komitetów naukowych oraz wiceprzewodniczący i sekretarz 5 komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych (krajowych i międzynarodowych). 

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uzyskaniu stopnia naukowego DOKTORA

 

 • 2002-2008 - członek Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przez dwie kadencje

 • 2003 - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa w Wiśle

 • 2005 - członek Komitetu Organizacyjnego 5th International Conference AMCM'2005 w Ustroniu

 • 2005-2008 - członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2006-2012 - zawodnik reprezentacji Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w rozgrywkach Uczelnianej Ligii Profesorów w piłce nożnej halowej

 • 2008 - elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Śląskiej

 • 2009 - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Śląskiej

 • 2009-2013 - członek Zarządu Śląskiej Komisji Nauki PZITB

 • 2009-2017 - sekretarz Śląskiej Komisji Nauki PZITB

 • 2009-2014 - sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA 2010, 2012, 2014 w Szczyrku

 • 2009-2016 - sekretarz Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB - dwie kadencje

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO

 

 • 2014-2015 - delegat OŚl SITPMB FSNT NOT do Rady Miejskiej w Gliwicach

 • 2014-2019 - stały członek Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2015 - wiceprezes ds. szkoleń Oddziału Śląskiego SITPMB

 • 2015 - członek Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

 • 2015-2018 - członek Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach

 • 2016 - wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA 2016 w Szczyrku

 • 2016 - wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2020 - członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2019 - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2016-2020 - wiceprzewodniczący Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB

 • 2016-2018 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Śląskiej

 • 2016-2020 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w Politechnice Śląskiej

 

Po awansie na stanowisko PROFESORA UCZELNI

 

 • 2019-2020 - członek komisji opiniującej Project Based Learning (PBL) w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2020 - członek komisji opiniującej programy kształcenia w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2022 - wiceprzewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach

 • 2019-2020 - członek komisji ds. doktoryzowania w dyscyplinie ILiT

 • 2019-2020 - członek komisji ds. bieżącego monitorowania dorobku naukowego w dyscyplinie ILiT

 • 2019-2020 - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa

 • 2019-2020 - pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

 • 2020 - członek Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej

 • 2020-2024 - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa

 • 2019-2024 - członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice Śląskiej

 • 2019-2024 - członek Rady Dziekańskiej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 • 2019-2024 - członek Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej

 • 2021-2024 - koordynator kierunku studiów 'budownictwo' w Politechnice Śląskiej

 • 2022-2024 - członek obserwator Grupy Programowej Komitetu Technicznego ISO/TC 98 w ramach PKN

 • 2022-2026 - członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • 2022 - członek zespołu do oceny prac w konkursie architektonicznym o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

 • 2023-2024 - ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • 2023-2024 - ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Po uzyskaniu tytułu naukowego PROFESORA

 

 • 2024 - ekspert zespołu nauk inżynieryjno-technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

 • 2024-2028 - członek Rady Naukowej czasopisma naukowo-technicznego 'Ochrona przed Korozją'

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok