01 stycznia 2023

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Działalność EKSPERCKA

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz diagnostyki konstrukcji i ochrony budowli przed korozją.

Posiada Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Autor lub współautor ponad 210 ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów i projektów budowlanych.

Analizy obliczeniowe konstrukcji

 

 • analiza bezpieczeństwa kablobetonowych dźwigarów dachu centrum handlowego M1 w Częstochowie (2006)

 • analiza statyczno-wytrzymałościowa stalowej konstrukcji hali lodowiska w Jastrzębiu Zdroju (2006)

 • analiza nośności betonowych elementów konstrukcji Domu Kultury KWK „Wujek” w Katowicach (2007)

 • ocena sprawności i nośności konstrukcji 96-metrowego trzonolinowca w Katowicach (2009)

 • diagnostyka konstrukcji i analiza bezpieczeństwa 40-metrowej, 100-letniej wieży ciśnień w Chorzowie (2019)

 • analiza obliczeniowa przyczyn spękań i zarysowań niecki basenu w Wiśle (2020)

 

Koncepcje i projekty wzmocnień

 

 • koncepcja wzmocnienia żelbetowej niecki basenowej zespołu szkół sportowych w Tychach (2007)

 • koncepcja i projekt budowlany zabezpieczenia wychylonej z pionu konstrukcji gazociągu w Katowicach (2008)

 • koncepcja wzmocnień konstrukcji płytowo-słupowej budynku mieszkalnego na Śląsku (2008)

 • koncepcja możliwości częściowego wyburzenia konstrukcji budynku w Bytomiu (2009)

 • koncepcja zakresu i projekt budowlany niezbędnych wyburzeń 96. metrowego komina murowanego w Bytomiu (2011)

 

Badania techniczne i diagnostyka korozyjna konstrukcji

 

 • badanie zagrożenia korozją kielichowych słupów dawnego budynku dworca PKP w Katowicach (2009)

 • badania stanu technicznego wskazanej podpory estakady w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem (2009)

 • badania zagrożenia korozją żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę w południowo-zachodniej Polsce (2012)

 • badania cech mechanicznych betonu i stali zbrojeniowej oraz stanu zaawansowania korozji zbrojenia 12 silosów cementu w cementowni na południu Polski (2012)

 • badania słupów i belek żelbetowej części konstrukcji hali wanien elektrolitycznych na terenie KGHM w Głogowie (2015)

 • badania żelbetowego zbiornika komory przepompowni ścieków na południu Polski (2017)

 • badania korozyjne i wytrzymałościowe żelbetowych silosów na węgiel na terenie KWK Knurów (2019)

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok