04 stycznia 2023

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Działalność DYDAKTYCZNA

Współautor 3. podręczników wydanych przez PWN przeznaczonych dla studentów i inżynierów budownictwa.

Promotor 91 prac dyplomowych (w tym 22 w języku angielskim). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z 22 przedmiotów (w tym 6 w języku angielskim) na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Przeprowadził 13 szkoleń dla inżynierów budownictwa oraz wygłosił 7 wykładów zamawianych.

Na autorskim kanale YouTube publikuje w języku angielskim tutoriale dydaktyczne dla studentów kierunku Civil Engineering.

Dydaktyka akademicka

 

 • prowadzi zajęcia ze studentami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo i kierunku Architektura

 • był promotorem łącznie 91 prac dyplomowych (rozpraw magisterskich, prac inżynierskich i projektów inżynierskich) w języku polskim i angielskim; za promotorstwo jednej z prac inżynierskich otrzymał nagrodę

 • jako wykładowca przeprowadził 13 szkoleń dla inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych

 • jako prelegent wygłosił 7 wykładów zamawianych

 • jest współautorem 3. podręczników wydanych przez PWN i przeznaczonych dla studentów i inżynierów budownictwa; za każdy z podręczników otrzymał Zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia I

 • realizuje wykłady, ćwiczenia, projekty i zajęcia laboratoryjne w języku polskim i angielskim

 • prowadzi 16 przedmiotów w języku polskim i 6 przedmiotów w języku angielskim

 

Przeprowadzone szkolenia dla inżynierów

 

 • 2000 - jednodniowe seminarium szkoleniowe dla specjalistów z branży budowlanej zorganizowane na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych, pt.: Prezentacja metod i pokaz sprzętu do diagnostyki konstrukcji żelbetowych

 • 2002 - kurs szkoleniowy na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dla pracowników z działu budowlanego firmy ERA GSM; wykład pt.: Trwałość budowli

 • ​2002 - wykład szkoleniowy w ramach spotkań technicznych organizowanych przez PZITB O/Gliwice nt.: Elektrochemiczne metody naprawy konstrukcji betonowych

 • ​2004 - jednodniowe seminarium szkoleniowe organizowane na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych i Mostów i PZITB O/Gliwice pt.: Diagnostyka stanu korozyjnego w obiektach żelbetowych

 • 2006 - jednodniowa konferencja szkoleniowa organizowana przez PZITB O/Gliwice nt.: Diagnostyka i metody napraw zagrożonych korozyjnie konstrukcji żelbetowych

 • 2007 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Badania zagrożenia korozyjnego zbrojenia konstrukcji betonowych i metody napraw

 • 2010 - wykład szkoleniowy zamawiany przez Polimex Mostostal na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTARDA-POLSKA w Kielcach, nt. Zabezpieczenie zbrojenia powłokami cynkowymi jako sposób poprawy trwałości konstrukcji żelbetowych

 • 2013 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2014 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Bielsko-Biała nt.: Metody napraw i ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i betonowych

 • 2015 - wykład szkoleniowy organizowany przez Oddział Śląski SITPMB FSNT NOT nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2015 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Katowice nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych oraz ocena wyników. Współczesne metody naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych

 • 2015 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Opole nt.: Diagnostyka korozyjna konstrukcji żelbetowych

 • 2020 - seminarium szkoleniowe organizowane przez PZITB O/Katowice nt.: Diagnostyka zagrożenia korozyjnego zbrojenia i właściwości ochronnych betonu w konstrukcjach żelbetowych - nowatorskie badania, analiza wyników. Współczesne metody naprawy konstrukcji żelbetowych

 

Wygłoszone wykłady zamawiane

 

 • 2006 - Jaśniok M., Zybura A.: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, XXI Ogólnopolska Konferencja 'Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji'  Szczyrk 8-11 marzec 2006 r.

 • 2006 - Jaśniok T., Jaśniok M.: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, XXI Ogólnopolska Konferencja ‘Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji’, Szczyrk 8-11 marzec 2006 r.

 • ​2010 - Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena trwałości i monitoring obiektów żelbetowych, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych, 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 wrzesień 2010 r.

 • ​2012 - Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych pod względem trwałości, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012 r.

 • 2015 - Jaśniok M.: Badania degradacji korozyjnej i sposoby ochrony przed korozją żelbetu, Seminarium Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Łódzki oraz Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, 21 kwiecień 2015 r.

 • 2017 - Jaśniok M.: Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, 22 czerwca 2017 r.

 • 2017 - Jaśniok M.: Ochrona powłokowa zbrojenia w konstrukcjach betonowych, zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 30 czerwca 2017 r.

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok