31 sierpnia 2020

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Analiza obliczeniowa możliwości obciążenia PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI dachu hali warsztatowo-produkcyjnej zbudowanej z prefabrykatów betonowych

W związku za zaplanowanym przez właściciela hali warsztatowo-produkcyjnej montażem instalacji fotowoltaicznej, powstała konieczność opracowania ekspertyzy budowlanej oceniającej możliwość dodatkowego, bezpiecznego obciążenia konstrukcji nośnej dachu. Właściciel obiektu dysponował niestety jedynie szczątkową dokumentacją projektową, co istotnie utrudniło realizację tego zadania.

 

Opis konstrukcji hali

 

Obiekt w rzucie miał wymiary gabarytowe 91 x 25 m, a jego wysokość nad poziomem terenu wynosiła 7,4 m. Konstrukcję nośną hali stanowiły prefabrykowane żelbetowe słupy z krótkimi wspornikami umożliwiającymi na poziomie piętra montaż stropu z płyt kanałowych. W górnej części słupów oparto dziewięciometrowe dźwigary strunobetonowe SB-I-65/9, na których ułożono żebrowe płyty panwiowe przekrycia dachowego.

 

Wnioski i zalecenia z analizy obliczeniowej

 

Firma planująca montaż instalacji fotowoltaicznej przedstawiła dwie propozycje ułożenia paneli słonecznych na dachu. Na podstawie analizy statyczno-wytrzymałościowej zbudowanego (w aplikacji AxisVM) modelu 3D konstrukcji nośnej obiektu, jeden z zaproponowanych wariantów został wykluczony jako powodujący niebezpieczne przekroczenia obliczeniowych nośności płyt panwiowych dachu. Drugi z wariantów, proponujący ułożenie paneli wzdłuż dźwigarów strunobetonowych, okazał się możliwy do bezpiecznego zrealizowania, przy czym konieczna była analiza rozkładu sił w miejscach zamocowania aluminiowej konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej. W tym celu dodatkowo zamodelowano pasma paneli słonecznych o trzech różnych kątach nachylenia (15, 25 i 35 stopni), aby wybrać wariant optymalny ze względu na decydujące oddziaływanie wiatrem i śniegiem. Konkluzją z przeprowadzonej wielowątkowej analizy było stwierdzenie o możliwości bezpiecznego montażu paneli fotowoltaicznych w pasmach co 6 m wzdłuż trzech rzędów dźwigarów strunobetonowych, jednak pod warunkiem stabilizacji nachylenia paneli pod kątem 15 stopni.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok