Przeprowadzono analizę wpływu chlorków na stalowe pręty zbrojeniowe zabezpieczone powłokami cynkowymi oraz porównawczo na pręty bez żadnych powłok ochronnych. Pręty zbrojeniowe badano w betonie o zawartości chlorków wynoszącej 2% masy cementu zawartego w betonie, a także w betonie referencyjnym bez chlorków. Badania polaryzacyjne realizowano w trybie potencjodynamicznym w układzie trójelektrodowym, w którym elektrodą badaną był umieszczony w betonie pręt z stali żebrowanej gatunku RB500. Badania rozpoczęto po 2 tygodniach od zabetonowania próbek, a następnie kontynuowano w odstępach jedno i dwu-tygodniowych. Wyniki badań pokazały, że w początkowym okresie dojrzewania betonu, niezależnie od występowania lub braku chlorków w betonie, na powierzchni powłoki cynkowej zachodzą dość intensywne procesy elektrochemiczne. Po osiągnięciu przez beton normowej – 28 dniowej dojrzałości, procesy elektrodowe ulegają silnemu spowolnieniu i stabilizacji.

01 października 2017

Badania polaryzacyjne wpływu chlorków na cynkową powłokę ochronną stali zbrojeniowej w dojrzewającym betonie

Kołodziej J., Jaśniok M.

Ochrona przed Korozją, vol. 60, nr 10, 2017, s. 330-334

otwórz artykuł
w formie PDF-a

beton, stalowe zbrojenie, korozja stali, korozja cynku, powłoka cynkowa, pomiary polaryzacyjne, LPR, gęstość prądu korozyjnego

 

 

 

 

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok