15 października 2009

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Badania stanu technicznego wskazanej podpory ESTAKADY w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem

Wzniesiona w latach 70-tych XX wieku estakada w ciągu drogi powiatowej w Zakopanem budziła niepokój zarządcy obiektu, który zlecił wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny jej stanu technicznego. Z opracowanej opinii wynikała konieczność wykonania bardzo poważnego i kosztowego remontu polegającego na wyburzeniu i odtworzeniu zewnętrznie skorodowanych podpór mostowych. Przed ostatecznym podjęciem decyzji zarządca zlecił w 2009 r. Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej specjalistyczne badania korozyjne jednej, wskazanej podpory estakady, aby ostatecznie zweryfikować planowany kierunek prac naprawczych. Wyniki zaawansowanych badań korozyjnych, które realizowałem w trzyosobowym zespole autorskim, pozytywnie zaskoczyły zleceniodawcę i pozwoliły znacząco zredukować planowane koszty naprawy. 

 

Zarys problemu, cel i zakres badań 

 

Przedmiotem zaawansowanych badań korozyjnych była wskazana przez zleceniodawcę jedna z podpór estakady. Estakada składała się z 22 przęseł wykonanych z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu 'Płońsk' o długościach 18 m i 16 m, pracujących w układzie swobodnie podpartym. Wszystkie podpory wykonano jako żelbetowe, monolityczne, jednosłupowe z oczepem. Niepokój zarządcy obiektu budziły uszkodzenia betonu górnych części podpór ze skorodowanym zbrojeniem i rozwijającą się roślinnością. 

W celu oceny stanu zagrożenia korozyjnego wskazanej podpory do badań zostały pobrane walcowe rdzenie betonowe zawierające fragmenty drugorzędnego zbrojenia. W warunkach laboratoryjnych na betonowych próbkach wykonano badania polaryzacyjne szybkości korozji zbrojenia (metodami EIS i LPR), badania właściwości ochronnych betonu (pH, chlorki), a także badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Wyniki kompleksowych badań korozyjnych wykazały, że obserwowane 'gołym okiem' silne uszkodzenia korozyjne żelbetu podpór estakady mają wyłącznie charakter powierzchniowy. W głębszych warstwach beton oraz stal zbrojeniowa badanej podpory była w doskonałym stanie. W zaleceniach ekspertyzy wskazano na konieczność naprawy jedynie zewnętrznej kilku centymetrowej warstwy betonu i reprofilację oczepów systemami na bazie PCC. Wyniki opisanych badań zostały opublikowane w kilku artykułach naukowo-technicznych w kraju oraz zagranicą.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok