30 września 2022

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Ekspertyza dotycząca możliwości montażu w hali produkcyjno-magazynowej dodatkowej SUWNICY na stalowych belkach podsuwnicowych opartych na krótkich wspornikach słupów żelbetowych

Pojawiające się nowe perspektywy produkcyjne jednego z dużych najemców hali produkcyjno-magazynowej wywołały potrzebę montażu dodatkowej suwnicy, a także wydłużenia toru jazdy istniejącej suwnicy o trzy przęsła długości 12 m. Hala została jednak zaprojektowana na pracę tylko jednej suwnicy, co pod dużym znakiem zapytania stawiało ekonomiczną opłacalność planowanego przedsięwzięcia.

 

Opis konstrukcji hali

 

Budynek hali został zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach gabarytowych 256 x 125 m i wysokości 13 m mierzonej od poziomu terenu. Obiekt posadowiono bezpośrednio na prefabrykowanych stopach fundamentowych, w których zamocowano prefabrykowane słupy żelbetowe. Słupy główne podpierające konstrukcję kratownicowego dachu wykonano o przekroju 60 x 60 cm lub 60 x 50 cm na siatce 12 x 12 m. Słupy w skrajnej nawie hali, będącej strefą pracy suwnicy, były znacznie masywniejsze (dołem o przekroju 80 x 60 cm, górą 60 x 60 cm) z ukształtowanymi krótkim wspornikami do oparcia stalowych belek podsuwnicowych. 

 

Wnioski z analizy obliczeniowej

 

W celu oceny możliwości dodatkowego obciążenia konstrukcji hali drugą suwnicą, a także możliwości wydłużenia toru jazdy suwnicy istniejącej, firma CorrTEST opracowała bardzo szczegółowy przestrzenny model obliczeniowy hali w aplikacji AxisVM. Każda z suwnic charakteryzowała się bardzo dużym udźwigiem dochodzącym do 50 ton. Analiza wyników obliczeń, z uwzględnieniem kilkudziesięciu kombinacji wzajemnego usytuowania dwóch przemieszczających się suwnic wykazała, że istnieje możliwość równoczesnej pracy obu suwnic, pod warunkiem elektronicznego ograniczenia możliwości ich wzajemnego zbliżenia na odległość nie większą niż długość przęsła belki podsuwnicowej. Elementem krytycznym konstrukcji nośnej w przeprowadzonej analizie okazały się krótkie wsporniki słupów żelbetowych mogące przenieść jedynie obciążenia z jednej suwnicy, a także stalowe belki podsuwnicowe, których strzałka ugięcia została restrykcyjnie narzucona przez producenta tego urządzenia.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok