15 sierpnia 2016

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Modernizacja strefy jacuzzi w krytej pływalni wymagała naprawy uszkodzeń korozyjnych i wzmocnienia konstrukcji

W związku z pracami remontowymi budynku krytej pływalni zaplanowano gruntowną modernizację strefy jacuzzi. Miała ona polegać na wymianie starych wanien na większe i cięższe, co wiązało się ze zmianą obciążeń stropu w strefie jacuzzi. W trakcie prac remontowych ujawniły się liczne miejsca (wcześniej niedostępne) pokazujące zaawansowane procesy korozyjne na stropie żelbetowym oraz słupach budynku pływalni. Wynikały one z nieszczelności stref wokół wanien jacuzzi oraz instalacji doprowadzających chlorowaną wodę. Woda zawierająca chlorki przeniknęła przez otulinę betonową do stalowych prętów zbrojeniowych wywołując w żelbetowych elementach budynku zaawansowaną korozję zbrojenia. W przeprowadzonych w ramach ekspertyzy obliczeniach uwzględniono nowy układ i wielkość obciążeń związanych z zaprojektowaną aranżacją strefy jacuzzi. Opracowano szczegółową koncepcję wzmocnienia konstrukcji żelbetowej stropu za pomocą stalowych profili walcowanych. Ze względu na znacznie mniejszą sztywność elementów podpierających (stalowych) w stosunku do elementów podpieranych (betonowych) konieczne było wymuszenie zmiany schematu statycznego wzmacnianej konstrukcji.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok