15 lutego 2020

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Obliczeniowa ocena wpływu na bezpieczeństwo użytkowania NIEKONTROLOWANYCH PODWIESZEŃ do stalowej konstrukcji dachu hali produkcyjno-magazynowej 

Nowy zarządca hali produkcyjno-magazynowej przejmując po swoim poprzedniku obowiązki, zaniepokoił się dużą liczbą podwieszeń instalacyjnych, które jak się okazało samowolnie montował jeden z dużych najemców. Aby ocenić ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania hali, zlecono firmie CorrTEST ekspertyzę budowlaną nakierowaną na szczegółową analizę obliczeniową w oparciu o autorski precyzyjny model 3D całego obiektu.

 

Opis konstrukcji dachu

 

Konstrukcję nośną stalowego dachu hali stanowiły 24 metrowe trapezowe kratownice, rozstawione co 6 m i oparte na 12-metrowych kratowych podciągach o pasach równoległych. Modelowanie konstrukcji w aplikacji AxisVM oraz analizę statyczno-wytrzymałościową poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja wszystkich istniejących elementów obciążających dach, wraz z możliwie precyzyjną identyfikacją ich ciężaru.

 

Wnioski z analizy obliczeniowej

 

Wyniki obliczeń pokazały, że niekontrolowane działania najemcy ingerujące bezpośrednio w zaprojektowaną (niestety bez rezerw) konstrukcję stalowego dachu, przyczyniły się do lokalnego przekroczenia obliczeniowych nośności. Warto podkreślić, że obliczeniowe przekroczenia nośności nie wystąpiłyby, gdyby nie narzucono projektantom drastycznej redukcji obciążenia zastępczego od instalacji podwieszonych do poziomu zaledwie 10 kg/m2. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że istniejący zaledwie od dwóch lat obiekt nie doczekał się żadnych ekstremalnych opadów śniegu, które w połączeniu z nadmiernymi ciężarami podwieszeń mogłyby doprowadzić do awaryjnego stanu konstrukcji dachu. Ostatecznie, na podstawie wykonanego przez firmę CorrTEST projektu budowlanego, przeciążone elementy kratownic zostały odpowiednio wzmocnione, a wprowadzone po tym zdarzeniu nowe procedury kontrolne względem najemców powinny w przyszłości wyeliminować możliwość powstania podobnie niebezpiecznej sytuacji.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok