15 stycznia 2010

Zrealizowane ekspertyzy i badania konstrukcji

Stan AWARYJNY podczas wznoszenia i sposób wzmocnienia budynku mieszkalnego na Śląsku

W trakcie wznoszenia w 2008 r. budynku mieszkalnego o konstrukcji płytowo-słupowej doszło do przechylenia oraz zarysowań płyty fundamentowej, słupów i ścian kondygnacji podziemnej. Główną przyczyną uszkodzeń były nie uwzględnione w projekcie złożone warunki gruntowo-wodne, a w szczególności posadowienie obiektu aż 2,4 m poniżej ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody gruntowej. W dwuosobowym zespole autorskim pojąłem się przedstawienia sposobu stabilizacji i wzmocnienia konstrukcji.

 

Lista błędów projektowych i wykonawczych

 

Przedmiotem ekspertyzy był 6. kondygnacyjny ustrój płytowo-słupowy budynku mieszkalnego o wymiarach gabarytowych rzutu 44 x 25 m i wysokości 20 m. W procesie realizacji budynku popełniono liczne błędy: nieprawidłowo zakwalifikowano warunki gruntowo-wodne oraz popełniono błędy w modelu MES konstrukcji (m.in. przyjmując zbyt duże elementy skończone oraz nieprawidłowo zagęszczoną siatkę). W obliczeniach nie doszacowano wartości sił przebijających płytę fundamentową i płaskie stropy w sąsiedztwie słupów. W sposób nieprecyzyjny przyjęto obciążenie wiatrem, co z kolei skutkowało obliczeniem niewystarczającego zbrojenia słupów żelbetowych. Na wymienione nieprawidłowości miał zapewne wpływ młody wiek i brak doświadczenia projektanta konstrukcji oraz niedocenienie skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych przez kierownika budowy.

 

Sposób wzmocnienia konstrukcji budynku

 

Budynek w trakcie wznoszenia był bardzo niestabilny. Pomimo zastosowania w trakcie budowy ścianek szczelnych, podłoże gruntowe pod płytą fundamentową było bardzo rozluźnione, a mierzone geodezyjnie osiadania płyty sięgały 90 mm, wyparcia płyty dochodziły do 30 mm, a różnice osiadań między słupami do 40 mm. Jednym z pierwszych etapów naprawy konstrukcji było nadbetonowanie płyty fundamentowej w celu zrównoważania sił wyporu wody gruntowej z ciężarem konstrukcji. Następnie wzmocniono fundament za pomocą pali iniekcyjnych "jet grouting" o średnicy 50 cm i długości ok. 6 m. Po ustabilizowaniu podłoża gruntowego wzmocniono słupy i strefy przysłupowe stropów na przebicie. W 2010 r. budynek został oddany do użytkowania i jest obecnie bezpiecznie eksploatowany. Opisany przypadek stanu awaryjnego konstrukcji został szczegółowo opisany w referacie i zaprezentowany w trakcie obrad konferencji naukowo-technicznej Awarie Budowlane w 2010 r.

opracował: Mariusz Jaśniok

 1. pl
 2. en
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2019
Logo prezentujące najlepszych w sewisie OFERTEO w roku 2018

Linki do rekomendowanych aplikacji

 

 • NOZBE - zakomita aplikacja do zarządzania zadaniami i czasem

 • WEBWAVE - polski kreator stron internetowych, którym wykonałem tą stronę 

Dane firmy

 

Prof. Mariusz Jaśniok - rzeczoznawca budowlany

adres: 44-121 Gliwice, ul. Szafirowa 45/4

NIP: 626-192-52-08   REGON: 362494036

email: mariusz.jasniok@corrtest.pl

https://corrtest.pl

kom.: +48 692 246 710

Menu 

Linki do zewnętrznych stron

 

 • PROFESOR w Politechnice Śląskiej

 • PRODZIEKAN ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

 

 • ORCID - 0000-0002-7628-0710 

 • RESEARCHGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • AKADEMIA.edu - międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców 

 • WoS - naukowa baza danych Web of Science prowadzona przez Clarivate

 • SCOPUS - naukowa baza danych prowadzona przez Elsevier

 • GOOGLE SCHOLAR - specjalistyczna wyszukiwarka publikacji naukowych

 • YOUTUBE - kanał firmy CorrTEST na YouTube 

 • LINKED.IN - serwis społecznościowy do kontaktów zawodowo-biznesowych

webmaster: Mariusz Jaśniok